Coolina | Staff.am(am)

Coolina

21469 Ընկերության էջի դիտումներ

10 հետևորդ

3 ակտիվ աշխատանքներ

36 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` e-Commerce
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2017

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (3)

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն