Exinity Group

145497 Ընկերության էջի դիտումներ

164 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

166 ընդհանուր աշխատանքներ

FXTM Armenia is represented by FTG Consultants LLC, which is subsidiary of FXTM. FXTM is an international online forex broker. The Company serves its clients from over 180 countries in Europe, Africa and Asia by offering trading instruments, platforms and accounts, depending on needs of the customers.

Ոլորտ` Ֆինանսներ/Բանկ/Ապահովագրություն
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2016

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500

Գտնվելու վայրը: 15 Մովսես Խորենացի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

About Exinity

We’re a new company, backed by over 20 years’ experience in providing leveraged trading to over 3 million customers worldwide through our global brands Alpari and FXTM. With offices across Europe, Asia, Africa and Latin America, we're a young and diverse team of some 35 nationalities. We’re launching this year in selected markets with a product offer covering investment and leveraged trading in equities, commodities and currencies, introduced to customers through feature-rich mobile apps and a unique customer education framework.

Exinity aims to help a new generation become confident, empowered investors – and by doing so giving them the freedom to succeed.

Exinity Group Benefits

  • Medical Insurance coverage starting from day 1 and full coverage for dependents (spouse/children) after successful completion of probation period.
  • Interest free loans. 
  • Tea, coffee and refreshments in the office.
  • Fruit and sweets days.
  • Paid 12 sick leave for self care and for taking care of your dependents.
  • Flexible Working hours.
  • Performance related bonus.
  • Quarterly teambuildings and summer/winter corporate events. 
  • Emotional and mental wellbeing programs, including talks and access to self-development tools.
  • Employee Referral bonus.

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Ճկուն աշխատաժամեր
Բժշկական ապահովագրություն ընտանիքի համար
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Պարգևատրման համակարգ
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Բիզնես գործուղումներ
Էմոցիոնալ և մտավոր բարեկեցության ծրագրեր

Աշխատակիցները մեր մասին

Կոնտակտներ

15 Մովսես Խորենացի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն