Exinity Group

133695 Ընկերության էջի դիտումներ

151 հետևորդ

13 ակտիվ աշխատանքներ

135 ընդհանուր աշխատանքներ

FXTM Armenia is represented by FTG Consultants LLC, which is subsidiary of FXTM. FXTM is an international online forex broker. The Company serves its clients from over 180 countries in Europe, Africa and Asia by offering trading instruments, platforms and accounts, depending on needs of the customers.

Ոլորտ` Ֆինանսներ/Բանկ/Ապահովագրություն
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2016

Աշխատակիցների քանակը` 200-500

Գտնվելու վայրը: 15 Մովսես Խորենացի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (13)

Կոնտակտներ

15 Մովսես Խորենացի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն