FXTM Armenia

108535 դիտում

53 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

65 ընդհանուր աշխատանքներ

Ընկերության մասին FXTM Armenia

FXTM Armenia is represented by FTG Consultants LLC, which is subsidiary of FXTM. FXTM is an international online forex broker. The Company serves its clients from over 180 countries in Europe, Africa and Asia by offering trading instruments, platforms and accounts, depending on needs of the customers.

Ոլորտ` Ֆինանսներ/Բանկ/Ապահովագրություն

Աշխատողների քանակը` 50-200

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ