Margasoft Corp

56012 դիտում

25 հետևորդ

1 ակտիվ աշխատանքներ

22 ընդհանուր աշխատանքներ

Ընկերության մասին Margasoft Corp

We are software development experts with over a decade of experience in building and supporting beautiful and intelligent web solutions committed to the success of your company.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատողների քանակը` 20-50

Գտնվելու վայրը: Դավիթաշենի կամուրջ

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ

Կոնտակտներ

Դավիթաշենի կամուրջ
(099) 331-331
http://www.margasoft.com