One Soft LLC | Staff.am(am)

One Soft LLC

16724 Ընկերության էջի դիտումներ

4 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

17 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Գյուլբենկյան 30/3, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Գյուլբենկյան 30/3, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
(011) 422-222