Pangea Cloud Solutions

10664 Ընկերության էջի դիտումներ

1 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

6 ընդհանուր աշխատանքներ

Pangea culture thrives on open communication and the exchange of ideas. Our team members are identified not only by a high level of professionalism but also of passion and enthusiasm towards Changes. Getting results and being effective are crucial; we Dream Big and become smarter everyday.

Advantages of working at Pangea:Our strength and competitive advantage is our united team. Our people are our greatest asset. 

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2019

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 3 Հակոբ Հակոբյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

3 Հակոբ Հակոբյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն