Simonian Educational Foundation

117296 դիտում

219 հետևորդ

7 ակտիվ աշխատանքներ

144 ընդհանուր աշխատանքներ

Ընկերության մասին Simonian Educational Foundation

Tumo is an after-school learning center where teenagers acquire digital media skills free of charge. Thousands of students attend Tumo on a regular basis and participate in its innovative, self-paced program. Its educational framework is based on a proprietary platform that promotes learning through interactive game-like levels, exposing users to increasingly challenging activities. Tumo's educational methodology is based on a large set of self-instructional activities that each of the Center's students assembles into a personal learning plan in the areas of animation, game development, web development and filmmaking. To learn more about the Tumo Center for Creative Technologies, please visit: www.tumo.org 

Ոլորտ` Կրթություն
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատողների քանակը` 50-200

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (7)

Կոնտակտներ