Data Visualization Engineer

Վերջնաժամկետ՝ 25 Սեպտեմբեր 2019

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Տվյալների վերլուծություն

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

PicsArt is looking for a motivated data visualization developer, who will be responsible for creating state of the art dashboards to help stakeholders digest huge amounts of data.

In this role, you will be crafting beautiful, scalable, world-class data visualizations for our employees that empower us by surfacing critical insights with the most complex data sets.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Gather and evaluate user requirements in collaboration with key stakeholders;
 • Use your data visualization expertise and skills daily to ensure our users quickly grasping processes, strategy, and insights to help drive meaningful business value from enterprise data assets;
 • Gain a deep understanding of our users' behavior and challenges they face to be well informed and be sure in our daily work;
 • Work with the Product and Data Science teams to determine possible visualizations that will most effectively communicate critical insights to our users;
 • Create and define the best strategies and practices to build interactive visualizations for social network analysis, geographical data, timelines and ML system outputs.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • BS/MA degree in a highly quantitative field or equivalent;
 • 1+ years of experience in building effective and beautiful data visualizations;
 • Experience in developing dashboards in Tableau or other similar platforms;
 • Experience with data visualization methods and frameworks;
 • Experience with SQL databases/scripting;
 • Experience with visualization libraries such as D3.jschart.jsthree.js, bokeh or highchairs is a plus;
 • Experience with Python scripting, data analytics and charting libraries (Pandas, NumPy, Plotly, Bokeh, etc.) is a plus;
 • Knowledge of machine learning algorithms and statistics is a plus;
 • Highly detail-oriented and willing to sweat the pixels;
 • Strong quantitative and analytical skills;
 • Advanced written and verbal communication skills both in English and Armenian.

Մասնագիտական հմտություններ

Տվյալների վիզուալիզացիա

D3.js

Three.js

Անձնական հմտություններ

Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Այս աշխատանքին հնարավոր է դիմել միայն ստորև Դիմումի ընթացակարգին հետևելով։

Դիմումի ընթացակարգ

If you are interested in this position, please follow the link here.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://picsart.com/

Հեռախոսահամար` (011) 512-123

Հասցե՝ 41a Հալաբյան փողոց, Երևան, Հայաստան

Գտնել սոց․ կայքերում