Database Designer

Վերջնաժամկետ՝ 08 Մայիս 2021

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

ClinChoice is inviting English-speaking Database Designers to join their big family.

• Perform database setup and validation for clinical trials.
• Perform database administration including account setup, account maintenance, and database lock.
• Perform comprehensive quality control procedures.
• Understand and comply with core operating procedures and working instructions.
• Other DM tasks as deemed appropriate by senior members.

Անհրաժեշտ հմտություններ

• Bachelor's degree in clinical/IT/computer science/Electrical Engineering or related field.
• Detail oriented.
• Strong communication skills, working as a team player.
• Strong English verbal and written communication skills.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Չսահմանված

Լրացուցիչ տեղեկություն

Please, apply by sending English CV to [email protected], mentioning the job title in the subject line.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

MS Excel

MS Outlook

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։