Front-End (Angular+React.js) Engineer

Վերջնաժամկետ՝ 31 Օգոստոս 2019

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

DataArt is engaged in IT consulting and software development. Since 1997, we have been designing, developing, modernizing, and supporting solutions that help the businesses of our clients grow. DataArt started out as a company of friends and has a special culture that distinguishes it from other IT outsourcers, such as:

— Flat structure. There are no “bosses” and “subordinates”

— We hire people not to a project, but to the company. If the project (or your work in it) is over, you go to another project or to a paid “Idle”

— Flexible schedule, ability to change projects, to work from home, to try yourself in different roles

— Minimal bureaucracy and micromanagement, convenient corporate services.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • 3+ years of experience working with web technologies
 • Experience working with Angular and React.js
 • Knowledge of JavaScript (ES6+), TypeScript
 • Basic understanding of UI/UX design
 • Basic understanding of single-page applications development
 • Experience working with Webpack and NPM
 • Knowledge of related technologies: HTML5, CSS
 • Knowledge of code testing techniques (including BDD, TDD)
 • The ability to work with version control systems
 • The ability to work with CI systems
 • The ability to work with JIRA, Confluence, or similar systems
 • Good spoken English.

Would be a plus

 • Experience working with Docker/K8S
 • Experience working with WebSockets
 • Experience working with MobX
 • Experience working with Stylus/SASS/LESS, PhoneGap, and touch devices
 • Experience working with CoffeeScript, HAML, Jade
 • Experience working with CSS frameworks: Twitter Bootstrap, Foundation, and others.

Աշխատավարձ: Highly competitive.

Լրացուցիչ տեղեկություն

Թափուր աշխատատեղին կարող եք դիմել օնլայն staff.am-ի միջոցով, կամ հետևել ստորև նշված դիմումի ընթացակարգին։

Please submit your application to [email protected] mentioning the position title in the subject line.

We will be in touch with you shortly. Thanks! 

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

JavaScript

React.js

AngularJS

TypeScript

HTML/CSS

Անձնական հմտություններ

Ճկունություն

Հաղորդակցություն

Թիմում աշխատելու ունակություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Ընկերության լուսանկարները

Կոնտակտներ

Հեռախոսահամար` +37495856945

Հասցե՝ 3 Ձորափի փողոց, Երևան, Հայաստան

Գտնել DataArt Armenia սոց․ կայքերում