Coolina | Staff.am(am)

Coolina

21443 Ընկերության էջի դիտումներ

10 հետևորդ

2 ակտիվ աշխատանքներ

35 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` e-Commerce
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2017

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (2)

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն