Zangi

27261 դիտում

29 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

28 ընդհանուր աշխատանքներ

Ընկերության մասին Zangi

Zangi is a Messenger & Softphone platform. The core of the platform is in-house developed revolutionary Streaming Technology.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատողների քանակը` 50-200

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

https://zangi.com