Zangi

22684 դիտում

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատողների քանակը` 50-200

1 ակտիվ աշխատանքներ

27 ընդհանուր աշխատանքներ

Ընկերության մասին Zangi

Zangi is a Messenger & Softphone platform. The core of the platform is in-house developed revolutionary Streaming Technology.

Տեսնել ամբողջը

Փակել

Տեղադրված աշխատանքներ

Կոնտակտներ

Վեբ կայք՝ https://zangi.com

Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն