DT Management | Staff.am(am)

DT Management

1145 Ընկերության էջի դիտումներ

2 հետևորդ

2 ակտիվ աշխատանքներ

12 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Ծառայություններ
Ընկերության տեսակը` Հոլդինգ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2017

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (2)

DT Management Group

The holding is an international brand with several branches worldwide. 
The functional  area of our business is B2C Marketing, 

We welcome local applicants to join our fast-growing, sucessful and professional team. 

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն