G5 Entertainment AB

1727 Ընկերության էջի դիտումներ

3 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

15 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

G5 is about working in a team of professionals 

We value our employees and are proud of each of them. Our team includes talented and creative professionals who are 100% passionate about what they do. We believe that the success of the company is the success of the team, and the success of the team is the success of each person.

 

Unlimited opportunities for growth and development

Our employees always look for opportunities to develop their skills, and the company supports them. We have an internal educational platform where we hold training webinars for all specializations.              

Extra benefits:

Free English and local language classes in new countries, speaking clubs, sports, health insurance, educational and recreational activities — this is not a complete list of everything G5 offers to its employees.

Bonus and Option Programs

Under the Performance Shares program, G5’s key employees have an opportunity to get a real profit on the company’s stock price growth, and under the Big Bonus program, G5 shares a portion of the profits with the development team as they achieve a new level of monthly project sales.

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Օպցիաների հիման վրա բաժնետոմսերի ձեռքբերում
Օնլայն և տեղական թրեյնինգներ
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Սպորտային փաթեթ
Նվերներ տոների կապակցությամբ

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն