Laravel Developer

Վերջնաժամկետ՝ 13 Սեպտեմբեր 2019

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are looking for a motivated Laravel developer to join our agile team of professionals.

If you are a highly experienced, ambitious Fullstack developer looking for a challenging role, passionate about technology, constantly seeking to learn and improve skillset, then you are exactly the type of person we are looking for!

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Write clean, secure, test driven, easily maintainable and modular codes,

 • Design and maintain Database,

 • Play an important role in developing the project features and enhancements,

 • Convey effectively with all task progress, evaluations, suggestions, schedules along with technical and process issues,

 • Utilize backend data services and contribute to increase existing data services API,

 • Ensure HTML, CSS, and shared JavaScript is valid and consistent across applications,

 • Prepare and maintain all applications using standard development tools,

 • Develop custom RESTful APIs and integrate 3rd-party APIs as per project requirements,

 • Coordinate with co-developers and keeps project manager well informed of the status of development effort and serve as link between development staff and project managers,

 • Keep abreast of new trends and best practices in web development,

 • Collaborate with our experienced team of engineers to come up with new creative solutions,

 • Document the development process, architecture, and standard components if needed.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • At least 1 year relevant experience

 • Demonstrable experience with PHP 

 • Strong knowledge of OOP,  

 • Good knowledge of MySQL

 • Excellent knowledge of Laravel main concepts and experience building factories/ facades/ libraries using abstract classes, interfaces, traits.

 • Working knowledge of version control systems like Git, clear understanding of Gitflow workflow,repository management tools like BitBucket 

 • Hands on experience in RESTful API design and development including implementation of oAuth2.0 for authentication and authorization. 

 • Experience in working with Apache and/or Nginx.Strong problem solving and analytical skills.

 • Excellent communication (verbal/written) skills

 • Experience in unit testing using testing frameworks like PHPUnit/phpspec will be an advantage.

 • Knowledge of design patterns will be an advantage.

Լրացուցիչ տեղեկություն

Թափուր աշխատատեղին կարող եք դիմել օնլայն staff.am-ի միջոցով, կամ հետևել ստորև նշված դիմումի ընթացակարգին։

All interested and qualified candidates are welcome to send their CV to: [email protected]. Please indicate "Laravel Developer"  in the subject line of the email. Only shortlisted candidates will be contacted for an interview.

PLEASE NOTE: By submitting your application you agree that it will be kept in our database for a period of 6 months

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

PHP

MySQL

OOP

Անձնական հմտություններ

Ժամանակի կառավարում

Հարմարվողականություն

Նպատակասլաց

Տրամաբանական մտածողություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://fifth-llc.com/

Հասցե՝ 4 Հրաչյա Քոչարի փողոց, Երևան, Հայաստան