Managing Director

Վերջնաժամկետ՝ 09 Մայիս 2021

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Բիզնես/Կառավարում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

The partner company operating in the field of real estate brokerage is looking for a highly  responsible and experienced Managing Director, who will be a senior member of the company  reporting directly to the CEO and will manage daily operations of the company.  The ideal candidate will be a strategist and a leader able to steer the company in the most  profitable direction while also implementing its vision, mission, and long-term goals. The goal is to ensure that the company constantly moves towards fulfilling its short-term and long term objectives and does not diverge from its strategic guidelines. 

 

Աշխատանքային պարտականություններ

1. Prepare a corporate plan and an annual business plan, monitor the progress against these  plans to ensure the achievement of the objectives as cost-effectively and efficiently as  possible. 

2. Represent the company in negotiations with customers, business partners and other key  contacts to secure for it the most effective contract terms. 

3. Develop and maintain Total Quality Management systems throughout the company to  ensure that the best possible services are provided to customers. 

4. Delegate responsibilities and supervise the work of team members providing guidance and  motivation to drive maximum performance. 

5. Analyze problematic situations and occurrences and provide solutions to ensure company  growth. 

6. Research, implement and leverage latest sales software, agent, educational, lead  generation and digital sales process tools for agents and the company. 

7. Organize and lead quarterly real estate sales meetings.

 

Անհրաժեշտ հմտություններ

1. Proven experience as Managing Director or other managerial position 

2. Demonstrable experience in developing strategic and business plans 

3. Strong understanding of corporate finance and measures of performance 4. Excellent organizational and leadership skills 

5. Excellent communication, interpersonal and presentation skills 

6. Outstanding analytical and problem-solving abilities 

7. Excellent negotiation skills 

8. Excellent knowledge of written, oral Russian and English languages

 

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: C մակարդակ

Անձնական հմտություններ

Բանակցությունների հմտություններ

Ներկայացման հմտություններ

Այս աշխատանքին հնարավոր է դիմել միայն ստորև Դիմումի ընթացակարգին հետևելով։

Դիմումի ընթացակարգ

Send your CV to email [email protected] writing down in the subject field the name of the position  you are applying for (Managing Director).

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Հասցե՝ 24 Azatutyan ave, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն