Product Owner

Վերջնաժամկետ՝ 20 ապրիլ 2019

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Պրոդուկտի/Նախագծերի կառավարում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are looking for experienced, passionate and motivated Product Owner, who will join a dynamic and fast-paced environment and will work with cross-functional teams to design, build and rollout products that deliver the company’s vision and strategy.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Providing vision and direction to the Agile development team and stakeholders throughout the project and create requirements 
 • Create mockups and collaborates with design team
 • PO is responsible for accepting the product in the end of each sprint
 • Ensure that the team always has an adequate amount of prior prepared tasks to work on
 • Plan and prioritize product feature backlog and development for the product
 • Define product vision, road-map and growth opportunities 
 • Assess value, develop cases, and prioritize stories, epics and themes to ensure work focuses on those with maximum value that are aligned with product strategy
 • Provide backlog management, iteration planning, and elaboration of the user stories
 • Work closely with Chief Product Owner to create and maintain a product backlog according to business value or ROI
 • Lead the planning product release plans and set expectation for delivery of new   functionalities
 • Provide an active role in mitigating impediments impacting successful team completion of Release/Sprint Goals
 • Research and analyze market, the users, and the roadmap for the product
 • Follow our competitors and the industry 
 • Keep abreast with Agile/Scrum best practices and new trends

Անհրաժեշտ հմտություններ

We are looking for someone, who has:

 • Higher education
 • At least 2-3 years of previous proven working experience as a Product Owner or PM is required
 • In-depth knowledge of Agile process and principles 
 • Excellent knowledge of English and Russian languages
 • General understanding of software development processes and cycles
 • Outstanding communication, presentation and leadership skills
 • Ability to lead release activities from analysis through to implementation
 • Ability to collaborate cross-functionally, and work well in a team-oriented environment
 • Excellent organizational and time management skills
 • Sharp analytical and problem-solving skills
 • Creative thinker with a vision
 • Attention to details

As a result, you will get:

 • Competitive salary
 • Benefits, such as insurance; referral bonuses; childbirth and marriage bonuses; free of charge lunch/tea/coffee/fruits; additional paid days off annual, etc.
 • Lovely working environment
 • Professional team members
 • Interesting and frequent team buildings
 • Professional growth and training opportunities
 • Casual Dress Code: we want you to be comfortable when you come to work

Լրացուցիչ տեղեկություն

Թափուր աշխատատեղին կարող եք դիմել օնլայն staff.am-ի միջոցով, կամ հետևել ստորև նշված դիմումի ընթացակարգին։

Qualified and interested candidates are welcomed to send their detailed Resume/CV to [email protected].  Do not forget to mention “Product Owner“ in the subject line of the e-mail. We are grateful to all interested applicants, however, only shortlisted candidates will be contacted for an interview. 

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Անձնական հմտություններ

Աշխատասեր

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Ընկերության լուսանկարները

Կոնտակտներ

Վեբ կայք՝ http://www.digitain.com

Հասցե՝ , Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել սոց․ կայքերում