Automation QA Engineer

Վերջնաժամկետ՝ 13 դեկտեմբեր 2018

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Որակի կառավարում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Automation QA Engineer will be working for international clients in an enterprise-focused team using full SDLC principles.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Design and implement automation framework;
 • Define and establish automation strategy and process;
 • Prepare, execute and maintain Test Scenarios, Test Cases and Test Check lists for automated testing;
 • Defect tracking and bug reporting;
 • Communicate with clients, understand QA processes to align with business   requirements;
 • Work closely with software developers to perform early testing on components prior to integration builds;
 • Learn new technologies and adapt to them as needed.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • At least 2 years of experience as a QA Automation Engineer;
 • Experience in scripting using JavaScript, Python;
 • Working knowledge of Protractor, Selenium frameworks;
 • Experience in web, mobile applications testing;
 • Working knowledge of automation testing tools;
 • Knowledge of QA and SDLC processes;
 • Knowledge of MS SQL queries are required;
 • Experience working in an Agile environment;
 • Strong knowledge of the quality assurance techniques, testing concepts, methodologies and tools;
 • Excellent English communication skills, both written and spoken.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Այս աշխատանքին հնարավոր է դիմել միայն ստորև Դիմումի ընթացակարգին հետևելով։

Դիմումի ընթացակարգ

To apply for this position, please submit your CV in English to: [email protected], mentioning the position title you are applying for in the subject line of the email. Please, refrain from any personal visits, deliveries or phone calls. Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

 

Կոնտակտներ

Վեբ կայք՝ http://www.volo.global

Հեռախոսահամար` (011) 998-050

Հասցե՝ , Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել սոց․ կայքերում