Senor DevOps Engineer (AWS)

Վերջնաժամկետ՝ 11 Հոկտեմբեր 2019

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

DISQO is a next-generation consumer insights platform. We provide the highest quality consumer data to the world's largest market research agencies, analytics companies, and brands. This mission depends on the integrity of our platform. To that end, DISQO is seeking a Senor DevOps Engineer (AWS) in Armenia.

Աշխատանքային պարտականություններ

- Build  world-class platform engineering teams

- Help define, audit and enforce engineering standards to improve our overall delivery process

- Provide technical leadership by example to both your team members and your peers

- Work to build, maintain and continuously enrich the quality of our platform engineering with a combination of off-the-shelf technologies and custom engineering. 

- Engage in service capacity planning and demand forecasting, software performance analysis and system tuning

- Own the day-to-day health, uptime, monitoring, and reliability of our AWS infrastructure

Անհրաժեշտ հմտություններ

- 2+ years working with geographically distributed agile engineering teams.

- Demonstrated expertise in the area of infrastructure engineering (SRE, Devops, Platform, etc), AWS and related technologies.

- Demonstrated ability to solve engineering problems at the code level, and the ability to curate codebases in multiple languages. 

- Demonstrated ability to perform root cause analysis using system resident linux tools. 

- Experience with container stacks and orchestration (Docker, Kubernetes, ECS, EKS)

- Experience with IAC and Configuration Management tools

- An understanding of microservice architecture and experience decomposing monoliths. 

- Experience implementing application monitoring tools (DataDog, New Relic, SumoLogic, etc) 

- Solid understanding of networking fundamentals, including TCP/IP, OSI stack model, L2, L3 and L7 fundamentals and raw packet analysis. 

- A CICD first mindset,  including experience with the tools and processes needed to perform production deployments. 

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Աշխատավարձ: Competitive

Մասնագիտական հմտություններ

Անգլերեն

Անձնական հմտություններ

Թիմում աշխատելու ունակություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Այս աշխատանքին հնարավոր է դիմել միայն ստորև Դիմումի ընթացակարգին հետևելով։

Դիմումի ընթացակարգ

https://www.disqo.com/careers/career/?id=4365539002?gh_jid=4365539002

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Ընկերության լուսանկարները

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://www.disqo.com

Հասցե՝

Գտնել սոց․ կայքերում