Software Engineer

Վերջնաժամկետ՝ 03 նոյեմբեր 2018

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

As a Software Engineer will be part of the engineering team at ServiceTitan to help improve our products and build new ones. This is an exciting role for an engineer to come in and lead the major feature development in the rapidly growing startup. We build for perfection, use the most modern tools on Microsoft .NET platform, have an amazing culture, and love to solve complex problems. If you share the same values, you might find yourself in a perfect company!

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • Architect, design, and implement user-facing features end-to-end
 • Work with product managers, designers, and engineers to prototype and implement product features
 • 60% development  / 40% working on requirements, mentorship, supervision
 • Communicate effectively with other engineers, product managers, customers, and partners.

Անհրաժեշտ հմտություններ՝

 • 3+ years of industry experience
 • Expert-level knowledge of:
  • Microsoft .NET technology stack (C# / .NET, ASP.NET MVC, Web APIs) and SQL databases (Microsoft SQL Server or any other)
  • HTML5 and JavaScript; experience such front-end frameworks as React and Knockout.js is a plus
 • Ability to empathize with our users and champion for their experience.
 • Ability to use data-driven approach for product decisions. Experience with A/B testing is a plus.
 • Strong communication and technical writing skills
 • Experience with Git, unit testing, debugging, profiling, Visual Studio, JIRA, and other tools that are typically used by developers on Microsoft technology stack.

Լրացուցիչ տեղեկություն՝

ServiceTitan is a mobile, cloud-based software platform that helps home services companies streamline operations, improve customer service, and grow their business. ServiceTitan's end-to-end solution for the multi-billion dollar residential home services industry includes CRM, intelligent dispatch, custom reporting, marketing automation, mobile solution for field techs, and accounting integration with Intacct and QuickBooks. ServiceTitan brings a fully operational modern SaaS infrastructure to an industry traditionally underserved by software. ServiceTitan is the preferred software for hundreds of the world's most successful plumbing, HVAC, and electrical companies. 

Այս աշխատանքին հնարավոր է դիմել միայն ստորև Դիմումի ընթացակարգին հետևելով։

Դիմումի ընթացակարգ՝

Please send your CV to [email protected] mentioning “Software Engineer” in the subject line.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Կոնտակտներ

Վեբ կայք՝ https://www.servicetitan.com/

Հասցե՝ , Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել սոց․ կայքերում