Software Engineer (AngularJS Oriented)

Վերջնաժամկետ՝ 02 նոյեմբեր 2018

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are looking for a Software Engineer (AngularJS Oriented)  to join our big team.

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • Delivering a complete front end application.
 • Writing tested, idiomatic, and documented JavaScript, HTML and CSS.
 • Coordinating the workflow between the graphic designer, the HTML coder, and yourself.
 • Cooperating with the back-end developers in the process of building the RESTful API.
 • Communicating with external web services.
 • Performing product analysis and development tasks of increasingly complex nature which may require extensive research and analysis.
 • Making design and technical decisions for AngularJS projects.
 • Developing application code and unit tests.
 • Ensuring high performance.

Անհրաժեշտ հմտություններ՝

 • Bachelors’ degree in Computer Science or Engineering.
 • 2+ years of experience with AngularJS.
 • Strong expertise with HTML, CSS, and writing cross-browser compatible code.
 • Good understanding of AJAX and JavaScript Dom manipulation Techniques.
 • Expert in any one of the modern JavaScript MV-VM/MVC frameworks.
 • Familiar with testing frameworks.
 • Problem-solving skills.
 • Good time-management skills.
 • Great interpersonal and communication skills.

Այս աշխատանքին հնարավոր է դիմել միայն ստորև Դիմումի ընթացակարգին հետևելով։

Դիմումի ընթացակարգ՝

Interested candidates are encouraged to submit a CV to [email protected] email address with a note of "Software Engineer (AngularJS Oriented)" in the subject line.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Ընկերության լուսանկարները

Կոնտակտներ

Վեբ կայք՝ http://www.betconstruct.com

Հասցե՝ , Գարեգին Հովսեփյան 20 , Երևան , Հայաստանի Հանրապետություն