Software Engineer (React.js Oriented)

Վերջնաժամկետ՝ 02 մայիս 2019

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We're looking for a  Software Engineer (React.js Oriented) to join our growing team.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Responsible for development of new highly-responsive, web-based user interface
 • Develop new user-facing features using React.js
 • Build reusable components and front-end libraries for future use
 • Translate designs and wireframes into high-quality code
 • Construct visualizations that are able to depict vast amounts of data
 • Work and collaborate with the rest of the engineering team
 • Work with product team and graphic designers
 • Develop a flexible and well-structured front-end architecture
 • Develop new components and features
 • Write, audit, and improve our test coverage
 • Document and refactor our frontend codebase

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Bachelors’ degree in Computer Science
 • 2+ years of experience working with a Javascript framework, preferably React
 • In-depth understanding of Javascript, the DOM, and relevant concepts
 • Proficiency with browser-based debugging and performance testing
 • Understanding of Core JS principles
 • Understanding of progressive web apps
 • Experience with a testing framework (Jest/Mocha)

Պահանջվող թեկածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Մասնագիտական հմտություններ

 JS concepts and frameworks

JavaScript

Անձնական հմտություններ

Աշխատասեր

Նպատակասլաց

Նորարարություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Այս աշխատանքին հնարավոր է դիմել միայն ստորև Դիմումի ընթացակարգին հետևելով։

Դիմումի ընթացակարգ

Interested candidates are encouraged to submit a CV to [email protected] email address with a note of "Software Engineer (React.js Oriented)" in the subject line.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Ընկերության լուսանկարները

Կոնտակտներ

Վեբ կայք՝ http://www.betconstruct.com

Հասցե՝ , Գարեգին Հովսեփյան 20 , Երևան , Հայաստանի Հանրապետություն