Sr. Technical Product Manager

Վերջնաժամկետ՝ 11 Հոկտեմբեր 2019

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Պրոդուկտի/Նախագծերի կառավարում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

THE OPPORTUNITY:

This is a great opportunity to join a fun, exciting & highly motivated team and upgrade your skills while creating real impact. We use a modern programming stack and cloud infrastructure. We are not only looking for work experience, but also the willingness to step up to challenges and the ability to learn quickly.

THE COMPANY:

DISQO is a consumer insight platform. We help Fortune 1000 companies collect and analyze high quality consumer data to improve decision making. Our cutting-edge technology and innovative strategies have led thousands of companies to success in creating relevant, consumer-driven products and services.

THE TEAM:

We believe the best software is written and managed by small teams that know how to make the impossible possible. We use agile software development techniques and modern tools to focus our efforts on solving our business goals. We use JIRA to track everything we do. We deliver early and often. We obsess over our code, architecture and infrastructure and we believe that these practices lead to higher quality products.

Աշխատանքային պարտականություններ

YOU:

You have a passion for building and leading high performing engineering teams to set up and maintain high traffic production systems. You are self-motivated, and enjoy working in a user-focused, highly intelligent, entrepreneurial environment.

You Must Have:

 • 5-7 + years of experience as a product manager/lead with 2-3 years specific experience with SaaS/Enterprise products
 • Scrum Master/Product Owner experience for a team of 10+ engineers
 • Experience building scalable and highly available enterprise application
 • High attention to detail including proven ability to manage multiple, competing priorities simultaneously
 • The ability to work in a fast-paced environment
 • The willingness to roll up your sleeves and do whatever is necessary to get things done - general manager / owner mentality
 • Strong analytical and technical background (REST APIs/SQL/Analytics/Big-Data/Microservices/AWS/SSO)
 • Proven ability to maintain a team environment that involves strong collaboration
 • Superior verbal and written communications skills

Անհրաժեշտ հմտություններ

Here’s What You’ll Do:

 • Work directly with CTO to manage the full lifecycle of the applications from market requirements to product release, including but not limited to: concept, scope, specification, design, prioritization, implementation, business acceptance testing, deployment and maintenance
 • Develop detailed, crisp business requirements and user stories
 • Be able to create detailed UX and Design requirements, including but not limited to: information architecture, wireframes, annotations, prototypes, visual design, process flows, comps, mockups, and style guides
 • Take on the role of the Scrum Master and Product Owner of a team of 10+ engineers
 • Collaborate with engineers, designers, and senior management to efficiently develop and ship product
 • Communicate both strategic vision and tactical roadmaps to key stakeholders

Աշխատավարձ: competitive

Մասնագիտական հմտություններ

Ծրագրավորում

Անձնական հմտություններ

Դրական վերաբերմունք

Նպատակասլաց

Ակտիվ

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Այս աշխատանքին հնարավոր է դիմել միայն ստորև Դիմումի ընթացակարգին հետևելով։

Դիմումի ընթացակարգ

https://www.disqo.com/careers/career/?id=4280950002?gh_jid=4280950002

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Ընկերության լուսանկարները

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://www.disqo.com

Հասցե՝

Գտնել սոց․ կայքերում