System Engineer

Վերջնաժամկետ՝ 30 Սեպտեմբեր 2019

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Համակարգային Ադմին/Ինժեներ

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Key Service provider of Philip Morris Armenia, Acti Group LLC, hires a System Engineer .

System Engineer - is an engineering position that involves electronic circuit and system design, software and hardware development. The person should be able to design electronic systems, electronic circuits, as well as validate existing solutions, troubleshoot the circuits and electronic subsystems. Person in this position should also be able to manage, monitor and maintain the lab infrastructure.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Designing electronic devices, part and systems.
 • Integrating individual pieces together into a functioning system.
 • Testing, measuring and validating components, devices and systems.
 • Analyzing the project needs and making technical requirements according to them.
 • Maintaining and supporting technical infrastructure, such as instruments, tools, etc.
 • Organizing uninterruptable supply of the consumables.
 • Identifying and troubleshooting electronic and system level problems.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Bachelor’s in Electrical Engineering, Computer Science - required
 • Experience in electronics, circuits, and computer hardware design
 • Experience with test and measurement applications
 • Experience programming in a high-level programming language (e.g. C, LabVIEW)
 • Analytical and problem-solving skills
 • Excels in a team-oriented and collaborative work environment
 • Verbal and written communication skills to effectively influence the actions of internal stakeholders and manage relationships with external customers
 • Fluency in English and Armenian, fluency in Russian would be a plus.                     

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Լրացուցիչ տեղեկություն

SUPPORT A GLOBAL MARKET LEADER 

Our client is Philip Morris International Inc. (PMI) the leading international tobacco company, with seven of the world’s top 15 brands, including the number one cigarette brand worldwide. PMI’s products are sold in more than 180 Markets. 

If you possess the above-mentioned profile then you are the one we want to meet for staffing our Research & Development center in Philip Morris, based in Yerevan, Armenia.

The objective of Philip Morris International Inc. (PMI)’s Research & Development team is to develop and assess products with the potential to reduce the risks of smoking-related diseases. This project is at the core of our business: our aim is that one day all adult smokers who otherwise wouldn’t quit will switch to what we call reduced-risk products, or RRPs. Get to know more about us on www.PMIScience.com.

PMI is the world’s leading international tobacco company, with six of the world's top 15 international brands and products sold in more than 180 markets. In addition to the manufacture and sale of cigarettes, including the number one global cigarette brand, and other tobacco products, PMI is engaged in the development and commercialization of Reduced-Risk Products (“RRPs”). RRPs is the term we use to refer to products that present, are likely to present, or have the potential to present less risk of harm to smokers who switch to these products versus continued smoking.  We have a range of RRPs in various stages of development, scientific assessment and commercialization. Because our RRPs do not burn tobacco, they produce far lower quantities of harmful and potentially harmful compounds than found in cigarette smoke. For more information, see www.pmi.com and www.pmiscience.com.

PMI affiliates do not accept referrals from employment agencies in respect of the vacancies posted on this site. Should an employment agency take any action in respect of such a vacancy, their actions will have been taken without the request or agreement of any PMI affiliate. No PMI affiliate shall be liable for any fees in such circumstances.

Անձնական հմտություններ

Ժամանակի կառավարում

Ուշադիր

Ստեղծարար մտածողություն

Վերլուծական հմտություններ

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Այս աշխատանքին հնարավոր է դիմել միայն ստորև Դիմումի ընթացակարգին հետևելով։

Դիմումի ընթացակարգ

Please send your CV to [email protected] by clearly stating in the "Subject" field System Engineer.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Ընկերության լուսանկարները

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.pmi.com

Հեռախոսահամար` (060) 656-043

Հասցե՝

Գտնել Ֆիլիպ Մորրիս Արմենիա ՍՊԸ սոց․ կայքերում