Business English Communication Skills Specialization

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Օտար լեզու

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

This Specialization is designed to teach you to communicate effectively in English in professional contexts. You will expand your English vocabulary, improve your ability to write and speak in English in both social and professional interactions, and learn terminology and skills that you can apply to business negotiations, telephone conversations, written reports and emails, and professional presentations.

Խոսնակներ:

 

Richard Moore

Extension Lecturer, International & English Language Programs

UW Educational Outreach

 249,802 Learners

 8 Courses

Image of instructor, Wendy Asplin

Wendy Asplin

TOP INSTRUCTOR

Extension Lecturer, International & English Language Programs

UW Educational Outreach

 41,111 Learners

 1 Course

 

Մասնագիտական հմտություններ

Գրավոր անգլերենի իմացություն

Մայրենի / գրեթե մայրենի անգլերեն

Մասնակցություն

To participate Enroll Now.

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500