English Courses

Գինը: 24000 AMD

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Թրեյնինգ

Կատեգորիա՝ Կրթություն

Լեզու: Անգլերեն

Անցկացման վայր: Երևան

Training Description:

Universe Language Centre (ULC) provides English for General Purposes (EGP) and English for Specific Purposes (ESP) courses designed to develop and enhance students’ listening, speaking, reading and writing skills, while providing a solid foundation of grammar and vocabulary. In ESP courses, participants pursue language and content study in specific disciplines, such as medicine, business, law, IT, marketing, management, etc.

At ULC, we utilize innovative, collaborative and interactive teaching approaches to address the various needs and learning styles of our students. In addition to the main textbook, we use a range of supplementary materials and activities to foster effective learning.

 

Լրացուցիչ տեղեկություն

The online learning management system (LMS) for our courses is Google Classroom.

Մասնակցություն

Գրանցման վերջնաժամկետ 14 մայիս 2019

Course Registration

  • Placement test (online or at ULC)
  • Individual and group classes

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին