Getting started with Augmented Reality

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

This course will teach you the basics of developing mobile applications using Mixed and Augmented Reality (MAR) technologies.

 Through hands-on projects, you’ll learn practical techniques to rapidly and easily prototype three different applications for Android smartphones and tablets – even with no previous coding experience.

If you’re a creative entrepreneur, this is your ideal introduction to today’s trends in the products and technologies of the emerging augmented reality market.

If you’re a journalist, media/content producer or teacher, you’ll discover how to augment print-based media with sounds, images and videos, and see how to create an augmented city map and geo-located augmented reality game for your audience.

If you’re a web designer or app developer, you’ll gain a range of technological building blocks that you can integrate into your service portfolio.

Whatever your background, you’ll learn how to design cutting-edge visual experiences that will enhance your job prospects. What you’ll learn

  • All about the main MAR products and technologies on the market today
  • How to build three different augmented reality applications using an augmented reality browser and authoring tools
  • How to include image recognition and object tracking 
  • How to use geolocation functionality for outdoor augmented reality
  • Details of the ISO-ARAF standard, an innovative language for representing augmented reality content

Who is eligible:

Prerequisites

 • You don’t need any prior technical knowledge to take this course.
 • If you’re familiar with markup languages (HTML, XML, etc) and content management systems, you may be more at ease with the key concepts and techniques.?

Լրացուցիչ տեղեկություն

7-Day Free Trial

then $49 USD/mo

Խոսնակներ:

Marius Preda,

Associate Professor

Télécom SudParis

Veronica Scurtu,

Associate Professor

Télécom SudParis

Traian Lavric,

Research Engineer

Télécom SudParis?

Բոնուսներ:

Մասնագիտական վկայական

Թրեյնինգի նյութեր

Մասնակցություն

To participate in this training, you can Enroll now
 

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500