IT Project Management

Գինը:49 USD

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Պրոդուկտի/Նախագծերի կառավարում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

The concepts and use of project management tools, techniques and methodologies are becoming all pervasive. This course addresses project management in the context of IT projects, including software projects. Using the framework of project life cycle, the course covers various aspects pertaining to (i) project initiation, (ii) project planning and scheduling, (iii) project monitoring and control, and (iv) project termination. For planning and scheduling of projects, the use of project network and estimation of time and cost are covered in detail. Scheduling of projects with resource limitations is covered next. Risk assessment methods including simulation and risk reduction approaches are also be covered. The students will be required to use the software @risk to simulate project completion times. The use of Earned Value Analysis for Project Monitoring and Control is emphasized. For Software Project Management, the Waterfall Model and Agile Project Management are covered in detail.

Լրացուցիչ տեղեկություն

Preparing to Manage Human Resources is Course 4 of 6 in the Human Resource Management: HR for People Managers Specialization.

Your 7-day free trial includes:

Unlimited access to all courses in the Specialization

Cancel anytime.

$49 USD per month to continue learning after trial ends.

Certificate when you complete.

Խոսնակներ:

Indian School of Business

Indian School of Business

Taught by: 

M Rammohan Rao

Professor Emeritus

Operations Management?
 

Մասնագիտական հմտություններ

Ծրագրի կառավարում

Մասնակցություն

To participate in this training, you can Enroll Now

 

 

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500