Migrating to Google Cloud Platform

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Համակարգային Ադմին/Ինժեներ

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

This training course introduces participants to migrating workloads to Google Cloud Platform. The course explains the strategies to migrate from the source environment to the cloud. Participants are introduced to Google Cloud Platform's fundamental concepts and more in depth topics, like managing virtual machines and configuring networks. In addition to learning how to use Google Cloud Platform, the participants learn how to leverage Google's workload mobility application, Migrate for Compute Engine. The training covers the installation and migration process, including special features like test clones and wave migrations. The course also covers topics related to governance, including resource hierarchy, user identities in the cloud, and Active Directory. Lastly, participants learn how to monitor and log their environment with Stackdriver, leverage the elasticity of the cloud with managed instance groups, and use a global load balancer

Լրացուցիչ տեղեկություն

WEEK 1:  Welcome to Migrating to Google Cloud Platform

WEEK 2: Module 1: Introduction to Cloud Migration

WEEK 3: Module 2: Assessing the Source Environment

WEEK 4: Module 3: GCP Fundamentals

 

WHAT YOU WILL LEARN

  • Assess the source environment and identify potential virtual machines to migrate

  • Familiarize with Google Cloud Platform's fundamental concepts and deploy virtual machines and global networks

  • Set up and migrate virtual machines from On-Premises or AWS to Google Cloud Platform

  • Leverage the elasticity and globalization of the cloud with automation and load balancers

Խոսնակներ:

Profile

Google Cloud Training

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500