Platform Strategy for Business

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Ֆինանսների կառավարում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

This course teaches you how to convert products to platforms and how to innovate in a platform environment. You will learn how to negotiate platform startup, convert existing products to platforms, and make vital decisions on issues of openness, cannibalization, and competition.

Learners in this course will solve real-life problems using concepts from two sided networks, information asymmetry, pricing, intellectual property, and game theory.

The instructor for this course literally wrote the book on the topic: " Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy --and How to Make Them Work for You. "

Լրացուցիչ տեղեկություն

What you'll learn

  • How to successfully launch and design a business platform
  • Why platform firms beat product firms and how the structure of platform firms is fundamentally different
  • Why traditional platform pricing models fail and how to choose a successful pricing model
  • How to compete in winner-take-all network markets.

Խոսնակներ:

Marshall Van Alstyne

Questrom Professor of Management and Chair of Information Systems

Boston University

Մասնագիտական հմտություններ

Բիզնեսի կառավարում

Բիզնեսի կառավարում

Մասնակցություն

To participate Enroll Now

Կիսվել ընկերների հետ