Preparing to Manage Human Resources

Գինը:49 USD

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

One way or another, all employees are managed. But approaches to managing employees varying from employee-to-employee, job-to-job, manager-to-manager, organization-to-organization, and country-to-country. This course provides a foundation for developing your own approach to skillfully managing employees by illustrating alternative human resource management (HRM) strategies, introducing the importance of the legal context, and thinking about what motivates employees. This will then give you the factual and conceptual basis for developing specific, critical HRM skills in subsequent courses on hiring employees, managing performance, and rewarding employees. Don't know anything about HRM? That's OK! Leave this course with a new-found understanding of the range of options available for managing employees, a grasp of what makes workers tick, and the readiness to develop your own HRM skills.

Լրացուցիչ տեղեկություն

Preparing to Manage Human Resources is the Course 1 of 5 in the Human Resource Management: HR for People Managers Specialization 

Your 7-day free trial includes:

Unlimited access to all courses in the Specialization

Cancel anytime.

$49 USD per month to continue learning after trial ends.

Certificate when you complete.

Խոսնակներ:

 Created by: 

University of Minnesota

University of Minnesota

Taught by:

John W. Budd,

Professor and Director
Center for Human Resources and Labor Studies

Մասնագիտական հմտություններ

ՄՌ կառավարում

Մասնակցություն

To participate in this training, you can Enroll Now


 

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500