Սկիզբ / Օրենսդրական

Օրենսդրական

Արդյո՞ք լուսանկարը կհամարվի կենսաչափական անձնական տվյալ

Երկու հազար տասնհինգ թվականի մայիսի տասնութին ընդունվեց «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը (այսուհետ՝ Օրենք), որի 23-րդ հոդվածով սահմանվեց պահանջ անձնական տվյալները մշակելու վերաբերյալ լիազոր մարմնին ծանուցելու[1] մասին: Մասնավորապես, 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն (մեջբերվում է) «Մշակողը մինչև կենսաչափական կամ հատուկ կատեգորիայի անձնական տվյալներ մշակելը պարտավոր է անձնական տվյալների պաշտպանության …

Կարդալ ավելին »

Գործատուների համար պարտադիր կատարման ենթակա՝ 2017թ-ի հունվարի 1-ից սկսած դրոշմանիշային վճարներ վճարելու վերաբերյալ

«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» ՀՀ օրենքը ընդունվել է 16.12.2016թ., ուժի մեջ մտել՝ 09.01.2017թ.: Օրենքի կարգավորման առարկան. հիմնական դրույթները հարկային գործակալի և եկամուտ ստացողի համար. ‹‹Պարադիգմա Արմենիա›› ՓԲԸ-ի մասնագետների մոտեցումը. Կարգավորում է մարտական գործողությունների հետևանքով զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման, հատուցման հիմնադրամի …

Կարդալ ավելին »

ՀՀ-ում օտարերկրացի աշխատողների աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման փորձ․ ձախողո՞ւմ, թե ժամանակավոր դադար՝ օրենսդրության հերթական կատարելագործման նպատակով

ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ-ում օտարերկրացիների աշխատանքի կարգավորման վերաբերյալ դրույթները սահմանվել էին դեռևս 2006թ. դեկտեմբերին ընդունված և 2007թ. փետրվարից գործարկված՝ «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքով: Օրենքի համաձայն օտարերկրացին ՀՀ-ում աշխատելու համար (բացառությամբ օրենքով սահմանված որոշակի դեպքերի) պետք է ունենա աշխատանքի թույլտվություն, և օտարերկրացու համար այդպիսի թույլտվություն ստանալու համար պետք է համապատասխան լիազոր մարմնին դիմում …

Կարդալ ավելին »