ՀԱՇՎԱՊԱՀ

Apply now

Deadline: 25 September 2017

Employment term: Permanent

Category: Accounting/Bookkeeping

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Հաշվապահ

Job responsibilities:

-        Ընկերության հաշվապահական հաշվառման համար տեղեկությունների հավաքագրում, հաշվապահական հաշվառման վարում և ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում ու ներկայացում համապատասխան մարմիններին.

-        ապրանքանյութական արժեքների, հիմնական միջոցների լրիվ հաշվառում, դրանց շարժի հետ կապված գործառնությունների ժամանակին արտացոլում հաշվապահական հաշվառման մեջ.

-        հաշվապահական փաստաթղթերի ձևակերպում, պահպանում, սահմանված կարգով արխիվացում. հաշվապահական գրքերի/մատյանների վարում և քաղվածքների պատրաստում.

-        հաշվապահական հաշվառման իրականացման համար տեղեկատվության և տվյալների մուտքագրում՝ համապատասխան ծրագրերում և համակարգերում.

-        հիմնական միջոցների մուտքագրում՝ համապատասխան ծրագրային համակարգ, ինչպես նաև դրանց մաշվածության հաշվարկում.

-        «e banking» ծրագրով բանկային փոխանցումների իրականացում.

-        ներքին հաշվետվությունների ձևավորում և ներկայացում.

-        աշխատակիցների աշխատավարձների հաշվարկում.

-        «Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Հարկերի մասին», «Ավելացված արժեքի հարկի մասին», «Շահութահարկի մասին», «Արտոնագրային վճարների մասին», «Հաստատագրված վճարների մասին», «Եկամտային հարկի մասին», «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենքներով սահմանած այլ գործառույթների իրականացում.

Դրամական միջոցների հաշվառման ապահովում, դրանց շարժի հետ կապված գործառնությունների ժամանակին արտացոլում հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում:

Required qualifications:

-        Բարձրագույն կրթություն՝ հաշվապահի/ֆինանսիստի/տնտեսագետի մասնագիտությամբ

-        Առնվազն 2 տարվա ավագ հաշվապահի աշխատանքի փորձ

-        Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն

-        MS Office գերազանց իմացություն, Excel, 1C և  e-invoicing կատարյալ իմացություն

-        Հարկային իրավահարաբերությունները և Հաշվապահական հաշվառումը կանոնակարգող ՀՀ օրենսդրության և այլ իրավական ակտերի իմացություն.

-        Պատասխանատու և պարտաճանաչ մոտեցում աշխատանքին, վերջնաժամկետների պահպանում

Additional information:

Միայն վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականները, 3*4 լուսանկարով, [email protected] էլեկտրոնային  հասցեին , ոչ ուշ քան 14.07.2017թ. Խնդրում ենք նամակի վերնագրում նշել պաշտոնի անունը ՝ «Ավագ հաշվապահ», և տեղեկացնում, որ միայն ընտրված թեկնածուների հետ է կապ հաստատվելու:

 Խնդրում ենք դիմում-նամակի մեջ հստակորեն նշել, որ այս աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am կայքից: 
Գտիր աշխատանք staff.am-ի միջոցով և ստացիր հատուկ նվեր առաջին աշխատանքային օրդ:

Professional skills:

1C accounting software

Microsoft Office

Soft skills:

Hard-working

Teamwork

Time management

Detail-oriented

Company details

Industry: Import/Export/Trade

Type of company: LLC/OJSC/CJSC

Number of employees: more than 200

About company:
Megafood LLC has successfully combined its knowledge of procurement and distribution to become the leading supplier of confectionery and consumer goods – importing, consolidating and distributing over 25 brands from more than 8 countries. Megafood LLC is an Armenian owned and operated import company founded in 2001 which is based in Yerevan, Republic of Armenia with a primary focus on import management. The Company has one of the strongest exclusive distribution portfolios in Armenia.

Contact details

Website։ http://www.megafood.am

Phone: (011) 511-110

Address: , 15/9 Arshakunyats avenue , Yerevan , Armenia

Find Մեգա Ֆուդ ՍՊԸ on social media