Բուժատեխնիակական հանձնաժողովի անդամ

Deadline: 21 July 2019

Employment term: Permanent

Category: General/professional/Other services

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

 1. Մշակում է վերին և ստորին վերջույթների պրոթեզների, օրթեզների, ըստ անհրաժեշտության նաև  այլ աջակցող միջոցների տրամադրման գործընթացին հանձնաժողովների մասնակցության ժամանակացույցը.
 2. մասնակցում է կազմակերպությունների կողմից վերին և ստորին վերջույթների պրոթեզների, օրթեզների, ըստ անհրաժեշտության նաև  այլ աջակցող միջոցների տրամադրման գործընթացին.
 3. տալիս է օրթեզներ տրամադրելու և օրթեզի տեսակի վերաբերյալ եզրակացություն կամ մերժում է օրթեզի տրամադրման դիմումը.
 4. տալիս է եզրակացություն առաջին անգամ վերին և (կամ) ստորին վերջույթի պրոթեզ տրամադրելու վերաբերյալ կամ մերժում է վերին և (կամ) ստորին վերջույթի պրոթեզի տրամադրման վերաբերյալ դիմումը.
 5. տալիս է եզրակացություն  վերին և (կամ) ստորին վերջույթների կրկնակի անդամահատման դեպքում նոր պրոթեզ տրամադրելու վերաբերյալ կամ մերժում է վերին և (կամ) ստորին վերջույթի պրոթեզի տրամադրման վերաբերյալ դիմումը.
 6. տալիս է եզրակացություն սահմանված ժամկետից շուտ աջակցող միջոցներ  տրամադրելու վերաբերյալ կամ մերժում է սահմանված ժամկետից շուտ աջակցող միջոցներ տրամադրելու վերաբերյալ դիմումը.
 7. տալիս է եզրակացություն աջակցող միջոցը տրամադրած կազմակերպության հաշվին նոր աջակցող միջոցներ ստանալու վերաբերյալ.
 8. տալիս է եզրակացություն երաշխիքային ժամկետում գտնվող աջակցող միջոցի փոխարեն նոր աջակցող միջոց տրամադրելու վերաբերյալ կամ մերժում է երաշխիքային ժամկետում գտնվող աջակցող միջոցի փոխարեն նոր աջակցող միջոց տրամադրելու վերաբերյալ դիմումը.
 9. տալիս է եզրակացություն երաշխիքային ժամկետում գտնվող աջակցող միջոցների տրամադրման հետ կապված վիճահարույց դեպքերի վերաբերյալ.
 10. տալիս է եզրակացություն սահմանված ժամկետում վերանորոգման ծառայության և դրա տեսակի վերաբերյալ կամ մերժում է  սահմանված ժամկետում վերանորոգման ծառայության և դրա տեսակի վերաբերյալ  դիմումը և փոխարենը տալիս է եզրակացություն ծառայություն մատուցած կազմակերպության հաշվին նոր աջակցող միջոցը տրամադրելու վերաբերյալ.
 11. տալիս է եզրակացություն սահմանված ժամկետից շուտ վերանորոգման ծառայության և դրա տեսակի վերաբերյալ կամ մերժում է սահմանված ժամկետից շուտ վերանորոգման ծառայության տրամադրելու մասին դիմումը.
 12. համաձայն սահմանված ընթացակարգի շահառուին եզրակացություն տրամադրում է շահառուի գտնվելու վայր այցելության միջոցով.
 13. անհրաժեշտության դեպքում առաջարկում է փոփոխություններ և լրացումներ կատարել վերականգնողական անհատական ծրագրում (այսուհետ` ՎԱԾ).

իրականացնում է ՎԱԾ-ի բժշկական վերականգնման ծրագրում ընդգրկված միջոցառումների և դրանց կատարման վերաբերյալ բժշկական վերականգնում իրականացնող մարմինների կողմից տրամադրվող տեղեկատվության   համապատասխանության ուսումնասիրություն

Required qualifications

բարձրագույն բժշկական կրթություն՝ վերականգնողաբանի կամ վիրաբույժի որակավորմամբ

Salary: 178578 ՀՀ դրամ

Additional information

You can apply online via staff.am or follow the below application procedure.

staff.am միջոցով

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

MS Office

Soft skills

Team player

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Address: