HS International LLC (HelpSystems Armenia)

116583 views

78 followers

7 active jobs

125 job history

About HS International LLC (HelpSystems Armenia)

Industry: Information technologies
Type: LLC/OJSC/CJSC
Date of Foundation: 2016

Number of Employees: 50-200

Website

Active jobs

HS Band: Lunch Time (Cups Song)

 

HS Band presents the remake of Cup Song by Anna Kendrick (Pitch Perfect’s “When I’m Gone”). 

ENJOY!

View more

View Less

Այցելություն HS International – HelpSystems-ի հայաստանյան գրասենյակ

staff.am թիմը այցելել էր HS International, որը հանդիսանում է աշխարհահռչակ HelpSystems-ի հայաստանյան գրասենյակը, զրուցելու աշխատակիցների հետ, հասկանալու և Ձեր ուշադրությանը ներկայացնելու, թե ինչպիսին է ընկերության աշխատանքային միջավայրը, ինչ խնդիրներ են լուծում նրանք և որն է թիմի լավ աշխատանքի գաղտնիքը։ Անպայման նշենք, որ անչափ տպավորված ենք HS International-ի թիմի նվիրվածությամբ, համեստությամբ և, իհարկե, հյուրընկալությամբ:

View more

View Less

Contacts

(060) 612-134
https://www.helpsystems.com/