General Manager

Deadline: 11 December 2019

Employment term: Permanent

Category: Business/Management

Job type: Full time

Location: Ashtarak

Job description:

«Արմենիա Վայն Գործարան» ՍՊԸ–ն փնտրում է գլխավոր տնօրենի, ով պատասխանատու կլինի  բարձր որակի բիզնես ռազմավարությունների և ծրագրերի մշակման և դրանք ընկերության   կարճաժամկետ և երկարաժամկետ նպատակներին համապատասխանեցման համար, կառաջնորդի և կմոտիվացնի ենթականերին՝ խրախուսելով աշխատակիցների ներգրավվածությունը, կստեղծի բարձր արդյունավետությամբ աշխատող ղեկավարների թիմ, կվերահսկի ընկերության բոլոր բիզնես գործընթացները՝ ապահովելով ընկերության ռազմավարությամբ սահմանված արդյունքները:

Գլխավոր տնօրենը պետք է լինի խելամիտ մենեջեր և ոգեշնչող առաջնորդ: Նա պետք է ունենա գործարար միտք և կարողանա տարբեր իրավիճակներում տեսնել «ամբողջական պատկերը»: Նա պետք է ձեռնարկի քայլեր ընկերության դրամական միջոցների հոսքի ավելացման ուղղությամբ՝ միևնույն ժամանակ հեռանկարում պահելով մարդկային գործոնը:

Նպատակն է նպաստել ընկերության զարգացմանը և ուղղորդել ընկերությանը՝ երկարաժամկետ հաջողության հասնելու համար:

Job responsibilities

 • Մշակել բարձր որակի բիզնես ռազմավարություններ և ծրագրեր՝ ապահովելով դրանց համապատասխանությունը կարճաժամկետ և երկարաժամկետ նպատակներին,
 • Վերահսկել բոլոր օպերացիաները և բիզնես գործունեությունը՝ ապահովելով, որ ստացվեն ցանկալի արդյունքներ և որ դրանք համապատասխանեն ընդհանուր ռազմավարությանը և առաքելությանը,
 • Կայացնել ճիշտ ներդրումային որոշումներ բիզնեսի առաջխաղացման և շահույթների ավելացման համար,
 •  Վերահսկել կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործառույթները,
 • Ապահովել համապատասխանությունն իրավական ուղեցույցներին և ներքին կանոններին` ընկերության օրինականության և գործարար էթիկայի պահպանման համար,
 • Վերանայել ֆինանսական և ոչ ֆինանսական հաշվետվությունները՝ լուծումներ կամ բարելավումներ մտցնելու նպատակով,
 • Կազմել տարեկան բյուջե և ներկայացնել կազմակերպության բաժնետերերին, ինչպես նաև հետևել դրա կատարողականին: Հաստատված բյուջեի շրջանակներում ապահովել ընկերության ֆինանսատնտեսական բնականոն գործունեությունը,
 • Կայացնել ներդրումների վերաբերյալ ճիշտ որոշումներ բիզնեսի առաջխաղացման և շահույթի ավելացման համար,
 • Կառուցել վստահելի փոխհարաբերություններ առանցքային գործընկերների և շահագրգիռ կողմերի հետ, լինել սեփականատերերի հետ շփման օղակը,
 • Վերլուծել խնդրահարույց իրավիճակները և դեպքերը, և լուծումներ առաջարկել ընկերությունների գոյատևման և աճի համար,
 • Իրականացնել  ընկերության արտադրության գործընթացների բնականոն ու անխափան աշխատանքի վերահսկողություն և արտադրությանն առընչվող գործընթացների ճիշտ պլանավորում,
 • Վերահսկել արտադրության տեխնիկական վերազինման և շահագործման  գործընթացները,
 • Ունենալ շուկաների և ոլորտի խորը գիտելիքները,
 • Պատասխանատու լինել Ընկերության բարի համբավի տարածման, հարաճուն զարգացման, արտադրանքի և մատուցվող ծառայությունների որակի վերահսկման համար։

Required qualifications

 • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսատնտեսական, կառավարման ոլորտներում
 • Գլխավոր տնօրենի կամ այլ ղեկավար պաշտոնում աշխատելու նվազագույնը 5 տարվա  փորձ
 • Շահութաբեր ռազմավարությունների և տեսլականի իրականացման փորձ
 • Գինու և ոգելից խմիչքների ոլորտում փորձը ցանկալի է
 • Կորպորատիվ ֆինանսների և գործառնական կառավարման սկզբունքների խորը գիտելիքներ
 • Կորպորատիվ կառավարման և ընդհանուր կառավարման լավագույն փորձի խորը գիտելիքներ
 • Ձեռնարկատիրական մտածելակերպ, բարձրակարգ կազմակերպչական և առաջնորդական հմտություններ
 • Վերլուծական ունակություններ և խնդիրներ լուծելու հմտություններ
 • Գերազանց հաղորդակցման և հրապարակախոսական հմտություններ
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

Required candidate level: Senior

Additional information

Կարող եք դիմել այս աշխատանքի համար` ուղարկելով Ձեր ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին` [email protected]՝ վերնագրի դաշտում նշելով հաստիքի անվանումը:

You can apply online via staff.am or follow the below application procedure.

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

Risk management

Business administration

Soft skills

Negotiation skills

Strategic thinking

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website http://armeniawine.am/

Phone: (060) 467-707

Address:

Find ARMENIA WINE FACTORY LLC on social media