HROD Manager

Deadline: 24 November 2019

Employment term: Permanent

Category: Human Resources

Job type: Full time

Location: Ashtarak

Job description:

Արմենիա Վայն Ընկերությունը փնտրում է Մարդկային ռեսուրսների կառավարման և զարգացման ղեկավար, ով պատասխանատու կլինի ընկերության մարդկային ռեսուրսների կառավարման և զարգացման գործընթացի բոլոր փուլերի համար:

Job responsibilities

 1. Գնահատում է աշխատանքային միջավայրը,կատարում է գնահատման արդյունքների վերլուծություն, ձեռնարկում համապասխան քայլեր, ներդնում մեխանիզմներ դուրս բերված խնդիրենրի լուծման համար:
 2. Իրականացնում է պարբերական հարցումներ աշխատողների մոտիվացիայի գնահատման համար, նախաձեռնում միջոցներ մոտիվացիայի բարձրացման  ուղղությամբ:
 3. Նախաձեռնում և իրականացնում է ոլորտի ուսումնասիրություն, աշխատավարձերի, արտոնություններ փաթեթի, աշխատանքային միջավայրի գնահատման ներքին և արտաքին հարցումներ:  
 4. Մշակում է արտոնությունների փաթեթ և պարբերաբար վերանայում այն աշխատողների կարիքներ համապատասխան և կազմակերպության զարգացմանը տեմպերին համընթաց:
 5. Վերանայում է կազմակերպական կառուցվածքը, աշխատողների աշխատանքային պարտականությունները, հստակեցնում է պատասխանատվության շրջանակը:
 6. Կատարում է աշխատանքի ծանրաբեռնվածության գնահատում, նախաձեռնում և մասնակցում արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացմանը,
 7. Մշակում և ներդնում է ՄՌԿ քաղաքականությունը, ընթացակարգերը և կարգերը, և պարբերաբար թարմացնում դրանք:
 8. Ապահովում է բաժնի հաշվետվողականությունը սահմանված պարբերականությամբ:
 9. Կազմում է բաժնի բյուջեն և հետևում դրա իրականացմանը
 10. Կազմակերպում և հետևում բաժնի աշխատողների անընդհատ զարգացմանը, կառավարում և ուղղորդում նրանց

Required qualifications

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ ղեկավար հաստիքում
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում
 • Աշխատանքային օրենսդրության գերազանց իմացություն
 • Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի իմացություն
 • MS Office իմացություն
 • Թիմը զարգացնելու հմտություններ
 • Որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Նախաձեռնողականություն
 • Կառավարման և կազմակերպչական զարգացած հմտություններ
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
 • global thinking

Required candidate level: Senior

Additional information

Կարող եք դիմել այս աշխատանքի համար` ուղարկելով Ձեր ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին` [email protected]՝ վերնագրի դաշտում նշելով հաստիքի անվանումը:

You can apply online via staff.am or follow the below application procedure.

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

Recruitment/talent acquisition

Staff management

Training and Development

Soft skills

Personal branding

Leadership skills

Negotiation skills

Time management

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website http://armeniawine.am/

Phone: (060) 467-707

Address:

Find ARMENIA WINE FACTORY LLC on social media