Inbound Communication Team Specialist

Deadline: 31 May 2021

Employment term: Permanent

Category: Sales/service management

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Shift work 

The incumbent will be responsible for detailed presentation of the bank's products and services to existing and potential customers; handling of customer inquiries through remote communication means (phone, e-mail, webchat, online banking, etc.); cross-selling the bank's products as per tasks and target segments set by supervisor. 

Job responsibilities

 • Effectively answer phone calls, handle inquiries related to service, products and transactions in accordance with the bank's internal legal acts
 • Provide comprehensive consultation and advice to the bank's existing and potential clients by phone or other remote communication channels, stimulate clients' interest towards the services and products offered by the bank
 • Cross-sell banking services and products to existing and potential clients by phone or other remote communication channels
 • Promptly respond to card-related inquiries (provide information about transaction, handle card blocking/unblocking requests), working closely with card service and fraud monitoring functions of the bank to protect clients' interests
 • Perform client account operations within the scope of phone banking and distance banking services
 • Demonstrate flexibility as to changes in working hours and other changes implied by job requirements
 • Perform other duties as assigned

Required qualifications

 • University degree in economics, humanities, linguistics or related fields
 • At least 2 years of work experience in customer service
 • Experience in service, phone sales/marketing, sales promotion and/or marketing will be an advantage
 • General knowledge of banking services and products is desirable.
 • Basic knowledge of the banking sector and civil legislation
 • Communication skills
 • Ability to work under pressure
 • Negotiation skills
 • Team player skills
 • Ability to handle stressful situations
 • An exceptional hard worker with a strong sense of responsibility
 • Profound knowledge of MS Office, proficiency in AS-Bank Operational Day
 • Excellent command of Armenian, Russian and English

Required candidate level: Mid level

Additional information

Աշխատավարձ և արտոնությունների փաթեթ

Մրցակցային: «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ աշխատակիցների համար սահմանված արտոնությունների փաթեթ, այդ թվում` տարեկան պարգևավճար, ապահովագրական փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, բազմաբնույթ վերապատրաստումներ, անհատական մասնագիտական զարգացման պլան և այլն:

Professional skills

MS Office

English

Russian language

Armenian

Soft skills

Negotiation skills

Written communication skills

Customer/service oriented

You can apply for this job just by following Application procedure.

Application procedures

To apply for this position please follow the linkOnly short-listed candidates will be interviewed.

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website http://www.ameriabank.am

Phone: +37410561111

Address: 2 Vazgen Sargsyan St, Yerevan, Armenia

Find Ameriabank CJSC on social media