Ինժիներ-Էլեկտրիկ

Deadline: 10 February 2019

Employment term: Permanent

Category: Construction

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Էլեկտրիկ-ինժիները պատասխանատու է էլեկտրասարքերի և սարքավորումների տեղադրման, դրանց  պարբերաբար տեխստուգումների,անխափան աշխատանքի ապահովման  իրականացման  համար:

Job responsibilities

• Նոր էլեկտրական ցանցերի մոնտաժում,
• Էլեկտրասարքերի միացում և մալուխների լարանցում,
• Նոր տրանսֆորմատորային ենթակայանի մոնտաժային աշխատանքներին անմիջական մասնակցություն,
• Էլեկտրասարքերի և սարքավորումների տեղադրում, էլեկտրասնման ապահովում, կարգավորում և ստուգում,
• Էլեկտրահաղորդալարերի ամբողջական կամ մասնակի փոխարինում,
• Էլեկտրասարքավորումային համակարգերի սպասարկում, տեխնիկապես ճիշտ շահագործման ապահովում, սարքին վիճակի պահպանում, սպասարկվող էլեկտրասարքերի և սարքավորումների անխափան ու հուսալի աշխատանքի ապահովում, տեխնիկական սպասարկում, անհապաղ նորոգում։
• Պարբերական տեխստուգայցերի իրականացում,
• Սարքավորումների էլեկտրական մասերի պլանային-նախազգուշական վերանորոգման անցկացում՝ ըստ տրված աշխատանքների ժամանակացույցի,
• Էլեկտրասարքերի և սարքավորումների շահագործման ժամանակ խափանումների և վթարների բացահայտում, դրանք վերացնելու և կանխարգելելու համար համապատասխան միջոցների ձեռնարկում,
• Աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանում համաձայն գործող հրահանգավորման,
• Անհրաժեշտ փաստաթղթերի վարում։

Required qualifications


• Էլեկտրասարքերի և էլեկտրասարքավորումների նորմատիվաիրավական ակտերին, այլ մեթոդական նորմատիվային նյութերին, ցուցումներին, շահագործման և նորոգման փաստաթղթերին,
• Սարքերի և էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական սպասարկման ժամանակ աշխատանքների կատարման կազմին և կարգին,
• Նորոգման աշխատանքների տեխնոլոգիաներին և կազմակերպմանը,
• Հաղորդալարերի լարանցման և մոնտաժման եղանակներին,
• Էլեկտրական հանգույցների և մասերի միացման պարզ ու բարդ էլեկտրամոնտաժային սխեմաներին,
• Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներին կատարվելիք աշխատանքների ծավալներում,
• Էլեկտրանյութերին,
• Էլեկտրասարքերի, էլեկտրասարքավորումների, չափիչ սարքերի աշխատանքային և կիրառման սկզբունքներին,
• Էլեկտրասարքերի անվտանգ սպասարկման կանոններին,
• Հրդեհային անվտանգության կանոններին,
• Ներքին կարգապահական կանոններին,
• Աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության տեխնիկայի, շրջակա միջավայրի պահպանության և արտադրական սանիտարիայի կանոններին։

 

Additional information

Նշված հաստիքին դիմելու համար կարող եք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտը/CV [email protected] էլեկտրոնային հասցեին` թեմայի «Subject» բաժնում նշելով հաստիքի անվանումը:

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website։ http://armeniawine.am/

Phone: (060) 467-717

Address: , Armenia

Find ARMENIA WINE FACTORY LLC on social media