ARGE BUSINESS LLC | Staff.am(en)

ARGE BUSINESS LLC

23847 Page views

37 followers

2 active jobs

47 job history

ARGE BUSINESS LLC is the official distributor of Procter&Gamble, Duracell, Wella, Fater Group, Kamill, Lorado, Ichnya, Cargill, Tsar Tigran and other famous companies in Armenia, and markets more than 50 different brands around all the regions of Armenia and Artsakh.

ARGE BUSINESS was founded in 2006 and became one of the largest taxpayers in Armenia by 2017, providing high-quality products and services. ARGE BUSINESS focuses on developing long-term relationships with business partners and believes that success is obtained through constant efforts and cooperative actions.

The Company operates with the slogan “Buy the Original”.

ARGE BUSINESS is composed by a team of professional sales representatives located throughout Armenia, creating a combined network that allows to serve as a penetrating platform for partners interested in developing high-quality original products in the region.

ARGE BUSINESS LLC values Respect, Responsibility and Excellence as fundamental principles of business.

Respect: Treat colleagues, customers, and suppliers with respect. Be not only polite, but also active and involved. Learn to listen and understand, as respect and trust are the safest steps towards success.

Responsibility: Feel responsible and deliver on promises and timings. Go beyond the job description to deliver what was promised and drive into reaching maximum results.

Excellence: From market presence to building brands, ARGE strives to continuously set the standards for excellence in everything the company does. 

Over its 15-year activity, ARGE BUSINESS LLC has become the leading Armenian FMCG distributor with the largest FMCG coverage - over 95%, 4500 sq m warehouse and more than 4000 palette places in 4 regional branches, contributing to the economic development of the country. A professional team of more than 200 employees is directly engaged in the Company’s daily activity, while more than 5000 clients help deliver its products to consumers.

Product portfolio: Duracell, Gillette, Blend-A-Med, Oral-B, Fairy, Ariel, Tide, Head & Shoulders, Pantene, Pampers, Safeguard, Discreet, Always, Comet, Lenor, Wella, Londa Color, Kamill, Ace, Ichnya, Reggia, Tsar Tigran and more.

Note: Employment decisions are made without regard to race, religion, national or ethnic origin, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability or other characteristics protected by law.

Industry: Import/Export/Trade
Type: LLC/OJSC/CJSC
Date of Foundation: 2006

Number of Employees: 200-500

Location: 47/1 Sharuri str, Yerevan , Yerevan, Armenia

Website

Active jobs (2)

«ԱՌԳԵ ԲԻԶՆԵՍ» ՍՊԸ

Դեռևս ոչ հեռավոր անցյալում՝ 2006թ.-ին հիմնադրվեց «ԱՌԳԵ ԲԻԶՆԵՍ» ՍՊԸ-ն, որը վստահ կատարելով իր առջև դրված առաքելությունը ներդրումներ է կատարում Հայաստանի տնտեսության մեջ, նպաստում տնտեսական աճին, լինելով ամենախոշոր ոչ պարենային և պարենային ապրանքներ ներմուծող ընկերությունների շարքում առաջիններից մեկը:

Համագործակցելով հանրահայտ Procter & Gamble, Duracell, Wella, Roust և մի շարք այլ հայտնի ապրանքանիշերի հետ՝ ԱՌԳԵ-ն նպատակ է դրել իր առջև լինել լավագույն կազմակերպությունը իր սպառողների համար և մատակարարել նրանց միայն վստահելի, որակյալ և օրիգինալ ապրանքներ:

✅ ԱՌԳԵ-ն հանդիսանում է Հայաստանի 60 ԹՈՓ հարկատուներից մեկը

✅ 200-ից ավելի մոտիվացված աշխատակիցներ

✅ Ավելի քան 95% շուկայական ծածկույթ

✅ 4 մարզային մասնաճյուղեր

Ահա այս թվերն են խոսում ARGE Business-ի սիրված և պահանջված լինելու մասին։

Benefits

Annual bonus
Annual salary review
Medical insurance
Teambuilding and corporate events
Complimentary tea, coffee and refreshments
Family medical insurance
"Baby born" package
Free meal(s)/Coupons
Free parking
Day off
Company performance-based bonuses
Special day-offs
Sport package
Business trips
Parental Leave
Gifts for different occasions

Contacts

47/1 Sharuri str, Yerevan , Yerevan, Armenia
+37410464633