Коллектор Севанского филиала и Разданского представительства

Deadline: 26 June 2019

Employment term: Permanent

Category: Banking/credit

Job type: Full time

Location: Sevan

Job description:

 • Ապահովել Սևանի մասնաճյուղի և Հրազդանի ներկայացուցչության իրավական գործունեության իրականացումը` համակարգելով աշխատանքները կապված դատական և կատարողական գործընթացների հետ, ներառյալ իրավունքի վերականգնումը և գրավի իրացումը, 
 • հաճախորդների հետ փոխհարաբերություններում կիրառել արդյունավետ եւ հետևողական հավաքագրման ռազմավարություն՝ հաշվի առնելով դեպքերի առանձնահատկությունները, 
 • իրականացնել հանդիպումներ հաճախորդների հետ և ընդունել համապատասխան որոշումներ գործընթացների հետագա վատթարացումը կանխելու նպատակով, 
 • կազմել հայցադիմումներ, վճարման կարգադրություններ, միջնորդություններ և անհրաժեշտ այլ գրություններ՝ ապահովելով դրանց մուտքագրումը հասցեատեր կազմակերպություններ, 
 • վերահսկել մասնաճյուղի և ներկայացուցչության կողմից դատական մարմիններին և ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայության ներկայացված հայցերի, դիմումների, միջնորդությունների կատարման ժամկետները, ինչպես նաև հետևել դատական և գործադիր մարմինների կողմից դրանց կատարման բնականոն ընթացքին, 
 • համակարգել մասնաճյուղի և ներկայացուցչության իրավական փաստաթղթաշրջանառությունը, այդ թվում` իրականացնել դրանց վերաբերյալ գործավարությունն ու սահմանված կարգով պահպանումը, 
 • կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության բարելավման և բացահայտված թերությունների վերացման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակման նպատակով իրականացնել բողոքների և դատական գործերի ուսումնասիրություն, արդյունքների հետազոտում, վերլուծություն և ընդհանրացում:    

Job responsibilities

 • Բարձրագույն կրթություն, (ցանկալի է տնտեսագիտական կամ իրավաբանական), 
 • առնվազն 2 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ: 
  Գիտելիքներ հետևյալ ոլորտներում` 
 • գործադիր և դատական մարմինների, ինչպես նաև ԴԱՀԿ-ի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերի խորացված իմացություն,
 • վարկային կազմակերպությունների գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերի խորացված իմացություն: 
  Անհրաժեշտ հմտություններ 
 • համակարգչով աշխատելու (MS Excel և MS Word ծրագրեր) հմտություններ, 
 • կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու հմտություններ, 
 • ծանրաբեռնված և սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն, 
 • թիմային և ինքնուրույն աշխատելու կարողություն:

 

Soft skills

Hard-working

Negotiation skills

Time management

Share this job via your favorite social media channel.

You can apply for this job just by following Application procedure.

Application procedures

Հետաքրքրված և ներկայացվող պահանջներին բավարարող անձինք կարող են մանրամասն լրացված (ծննդյան տարեթիվ, փաստացի բնակավայր, հեռախոսահամար, կրթություն, աշխատանքային փորձ և այլն) ինքնակենսագրականը (ռեզյումե) ուղարկել ՀՀ ք. Սևան Խաղաղության 4/1-2 “ԱՐԵԳԱԿ” ՈՒՎԿ ՓԲԸ–ի Սևանի մասնաճյուղ կամ [email protected]  էլ. հասցեով` որպես վերնագիր նշելով “Սևանի խնդրահարույց վարկեր հավաքագրող մասնագետ”  պաշտոնի անվանումը, հակառակ դեպքում Ձեր դիմումը կարող է չդիտարկվել:

             Հարցազրույցի հրավիրվելու են փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Contact details

Website http://www.aregak.am

Phone: (010) 543-628, (010) 543-629

Address: Amiryan 4/6, N 152 space, Yerevan