Loan Specialist

Apply now

Deadline: 27 September 2017

Employment term: Permanent

Category: Banking/credit

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

"ՔԱՐԴ ԱԳՐՈԿՐԵԴԻՏ" ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն փնտրում է բարձրագույն կրթությամբ փորձառու վարկային մասնագետ՝ ձևավորելու և սպասարկելու վարկային պորտֆելը։

Job responsibilities:

·        Իրականացնել պոտենցիալ վարկառուների նախնական ուսումնասիրություն, ինչպես նաև տեղում այդ հաճախորդների հետ աշխատանքների կազմակերպում` վարկային առաջարկների կազմման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության ստացման և ֆինանսական վերլուծություն իրականացնելու նպատակով,

·        Ձևավորել և սպասարկել վարկային պորտֆել,

·        Անմիջականորեն մասնակցել նոր վարկառուների ներգրավման ու սպասարկվող վարկային պորտֆելի տարածքային ու ծավալային ընդլայնման գործընթացին,

·        Նախապատրաստել և վարկային դեպարտամենտի պետի/վարկային թիմի ղեկավարի քննարկմանը ներկայացնել վարկերի տրամադրման վերաբերյալ առաջարկություններ ու դրա հետ կապված անհրաժեշտ փաստաթղթեր

·        Վարկային առաջարկները քննարկելու նպատակով Ընկերության վարկային կոմիտեում հանդես գալ վարկերի տրամադրման վերաբերյալ առաջարկներով,

·        Նախապատրաստել և ստորագրման ներկայացնել վարկերի տրամադրման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը,

·        Կազմել և վարել վարկառուների վարկային գործեր,

·        Իրականացնել վարկերի ընթացիկ սպասարկում և մոնիտորինգ. լրացնել համապատասխան փաստաթղթեր և հաշվետվություններ ու ներկայացնել դրանք Կազմակերպության Վարկային դեպարտամենտի պետին,

·        Իրականացնել Վարկային կազմակերպության ներքին կանոնակարգերով սահմանված և վարկային դեպարտամենտի պետի/վարկային թիմի ղեկավարի հանձնարարությամբ այլ առաջադրանքներ:

Required qualifications:

·        Գործարար կառավարման, տնտեսագիտության կամ ֆինանսների բնագավառում բարձրագույն կրթություն` Բակալավրի կամ ավելի բարձր որակավորմամբ

·        Առնվազն երկու տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ` բանկային համակարգում

·        Հիմնական hամակրգչային հմտությունների իմացություն, ՀԾ Բանկ 4.0-ի իմացությունը առավելություն է

·        Թիմում աշխատելու ունակություն

·        ՀՀ տնտեսության ընթացիկ զարգացումների վերաբերյալ  իրազեկվածություն, մասնավորապես գյուղատնտեսության ոլորտում

·        ՀՀ գյուղական տարածքների վերաբերյալ իրազեկվածությունը ցանկալի է

·        Վարորդական իրավունքի առկայությունը և մեքենա վարելու կարողությունը առավելություն է

Additional information:

Խնդրում ենք, նկարով ինքնակենսագրականը (CV) ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի վերնագրի տողում հստակ նշելով պաշտոնի անվանումը, որին դիմում եք, կամ նկարով ինքնակենսագրականի (CV) թղթային տարբերակը ներկայացնել Ընկերության գլխամասային գրասենյակ. հասցեն՝ ՀՀ, Երևան 0037, Ազատության 1/21:

Company details

Number of employees: 50-200

About company:

“CARD AgroCredit Universal Credit Organization” CJSC was founded in June 2008 by the Center for Agribusiness and Rural Development Foundation, which is one of the leading agricultural support organizations in Armenia with rich experience in collaborating with farm enterprises and processors in Armenia.

The mission of “CARD AgroCredit” is to support the sustainable agricultural development of Armenia through provision of effective and flexible financial services.

We provide loans for modernization of production, collection of raw materials, organization of production processes and marketing of products/services, financing of seasonal production and/or commercial/trading needs, as well as offer financial leasing (leasing) of agricultural machinery and equipment.

“CARD AgroCredit” UCO offers its financial services in all regions of Armenia.

Contact details

Website։ http://card.am

Phone: (060) 440-550

Address: , 1/21-40 Azatutyan Avenue , Armenia