Ներքին աուդիտի դեպարտամենտի առաջատար մասնագետ

Deadline: 15 June 2019

Employment term: Permanent

Category: Banking/credit

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Մեր պրոֆեսիոնալ թիմը համալրելու նպատակով փնտրում ենք մասնագիտական բարձր որակավորում ունեցող Ներքին աուդիտի դեպարտամենտի առաջատար մասնագետի: Եթե դուք համապատսախանում եք նեքոնշյալ պայմաններին, ապա մենք սպասում ենք Ձեզ:

Job responsibilities

 • Որպես խմբի անդամ աուդիտորական ստուգումների մասնակցություն,
 • Ստուգման արդյունքներով խմբի ղեկավարին դիտարկումների և առաջարկների ներկայացում,
 • Ստուգման արդյունքերով հաշվետվության կազմում ըստ վստահված թեմաների,
 • Ներքին աուդիտի դեպարտամենտի աշխատանքների եռամսյակային հաշվետվությունների կազմման աշխատանքների մասնակցություն,
 • Ստուգման արդյունքներով տրված հանձնարարականների կատարման հետագա ընթացքի նկատմամբ հսկողություն:

Required qualifications

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն,
 • Առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ հետևյալ որևէ ոլորտում` ներքին աուդիտ, արտաքին աուդիտ, ռիսկերի կառավարում, համապատասխանատվության ապահովում (compliance), արտաքին վերահսկողություն,
 • Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված կարգով տրամադրված ներքին աուդիտի անդամի որակավորման վկայականի առկայություն,
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի բավարար իմացություն,
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Թիմում աշխատելու ունակություն,
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն,
 • Պատասխանատվության զգացում,
 • Անալիտիկ մտածելակերպ,
 • Ուղղվածություն դեպի արդյունք:

   

Soft skills

Hard-working

Share this job via your favorite social media channel.

You can apply for this job just by following Application procedure.

Application procedures

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները [email protected] հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Ներքին աուդիտի դեպարտամենտի առաջատար մասնագետ/:

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Contact details

Website https://www.vtb.am/

Address: , Armenia