Quality control manager

Deadline: 14 April 2019

Employment term: Permanent

Category: Production

Job type: Full time

Location: Abovyan

Job description:

Որակի ապահովման բաժնի աշխատանքի կազմակերպում և համակարգում, որակի ստանդարտների և պլանի մշակում, հումք-նյութերի մուտքային ստուգումների վերահսկողության իրականացում, սանիտարահիգենիկ պայմանների և վիճակի վերահսկում։

Job responsibilities

 • Որակի ապահովման բաժնի աշխատանքի կազմակերպում և համակարգում
 • Որակի ցուցանիշների մշակում՝ համաձայն հումք նյութերի և արտադրանքի առանձնահատկությունների
 • Որակի պլանի կազմում՝ ներառյալ որակի վերահսկման անալիզների կատարման հաճախականության, մեթոդիկայի սահմանում
 • Հումք-նյութերի մուտքային ստուգման վերահսկողություն, լաբորատոր անալիզների կատարման վերահսկողություն՝ համաձայն որակի պլանի
 • Արտադրական ողջ պրոցեսի ընթացքում նմուշների և անալիզների արդյունքների հավաքագրում և պահպանում
 • Պատրաստի արտադրանքի և հումք-նյութերի որակական շեղումների հայտնաբերման և կանխման գործողությունների վերահսկողություն
 • Խոտան արտադրանքի առաջացման կանխում
 • Սանիտարահիգիենիկ պայմանների վերահսկում, շեղումների դեպքում համապատասխան գործողությունների մշակում և իրականացում
 • Բաժնին առնչվող արտաքին մատակարարների հետ լավ հարաբերությունների ստեղծում և պահում
 • Հավատարմագրված լաբորատորիաներ ուղարկվող փորձանմուշների և արդյունքների հավաքագրման գործընթացների կազմակերպում և իրականացում
 • Բաժնի գործունեությանն առնչվող հաշվետվությունների կազմում
 • Օժանդակություն այլ բաժիններին
 • Կազմակերպության պահանջներից ելնելով՝ այլ գործառույթների կատարում։

Required qualifications

 • Բարձրագույն ագրոնոմիական կամ տեխնոլոգիական կրթություն
 • Ծխախոտի արտադրությունում աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն
 • Սննդի, դեղագործության կամ այլ հարակից ոլորտներում փորձագետի/որակի վերահսկման մենեջերի աշխատանքային փորձ
 • Թիմի ղեկավարման և աշխատանքների կազմակերպման փորձ և հմտություններ
 • Արագ կողմնորոշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Վերլուծական մտածողություն
 • Նվիրվածություն, սրտացավություն, աշխատասիրություն
 • Հաղորդակցման զարգացած հմտություններ։

Salary: Մրցակցային

Additional information

You can apply online via staff.am or follow the below application procedure.

Ինքնակենսագրությունն ուղարկել [email protected] էլ. փոստին՝ նամակի թեմայում նշելով աշխատատեղի անվանումը:

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Soft skills

Time management

Flexible

Logical thinking

Team player

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Phone: (060) 547-776

Address: , Armenia