Researcher in energy sector

Deadline: 26 January 2019

Employment term: Freelance

Category: Data Collection & Analytics

Job type: Fixed term contract

Location: Yerevan

Job description:

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը (ԹԻՀԿ) փնտրում է հետազոտողի, որը կմշակի էներգետիկայի ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանությունը և կիրականացնի առնչվող ոլորտի քաղաքականության/օրենսդրական դաշտի և իրավակիրառ պրակտիկայի ուսումնասիրություն և կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում՝ դրանք նվազեցնելու ուղղությամբ համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելու նպատակով:

 

Job responsibilities

Աշխատանքի ծավալը

 • Մշակել էներգետիկայի ընտրված ենթաոլորտում (ջերմային էներգիա, գազ կամ էլեկտրական էներգիա) կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանություն,
 • Ուսումնասիրել ենթաոլորտի քաղաքականությունը և իրավակիրառ պրակտիկան՝ վերլուծելով առկա կոռուպցիոն ռիսկերը՝ և դրանց բարելավման ուղղությամբ ներկայացնել առաջարկություններ՝ համապատասխան զեկույցում և հանրային քաղաքականության համառոտագրում,
 • Հանդես գալ որպես կազմակերպության փորձագետ շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպումներում, ինչպես նաև ԶԼՄ-ների հետ փոխհարարբերություններում,
 • Աջակցել ծրագրի համակարգողին մշակված առաջարկությունների ջատագովության հարցում:

Ակնկալվող արդյունքները

 • Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանություն
 • Զեկույց(ներ) և հանրային քաղաքականության համառոտագիր ուսումնասիրության արդյունքների վերաբերյալ
 • Առաջարկություններ էներգետիկայի ընտրված ենթաոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ։

Ժամկետներ

Ծառայության ընդհանուր տևողությունը կկազմի 6 ամիս՝ Ծառայությունների մատուցման պայմանագրում նշված մեկնարկի ամսաթվից սկսած: Ակնկալվում է, որ հետազոտողը սկսի  աշխատանքը  2018թ. փետրվարի 11-ից:

Required qualifications

 

 • Բարձրագույն կրթություն էներգետիկայի, տնտեսագիտության և այլ առնչվող ոլորտ(ներ)ում
 • 3-5 տարվա առնչվող աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում
 • Էներգետիկայի և առնչվող ոլորտների օրենդրական դաշտի և իրավակիրառ պրակտիկայի իմացություն
 • Հետազոտություններ իրականացնելու և զեկույցներ մշակելու առնվազն 3 տարվա փորձառություն
 • Պետական մարմինների և միջազգային կառույցների հետ աշխատելու փորձառություն (ցանկալի)
 • Հետազոտության/մոնիթորինգի մեթոդաբանության, պլանների և գործիքների մշակման փորձառություն (ցանկալի): 

Additional information

Տեխնիկական գնահատում

Թեկնածուի ընտրությունը կիրականացվի հետևյալ չափորոշիչների հիման վրա՝

 • պահանջվող որակավորում և փորձ (40%),
 • կազմակերպությունների ցանկը, որոնց համար թեկնածուն կատարել է նմանատիպ առաջադրանքներ (20%),
 • ծառայության արժեք (40%):

Դիմելու ընթացակարգը՝

Հետաքրքրված անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

 • Հետաքրքրության նամակ՝ ընդգծելով համապատասխան փորձառությունը
 • Ինքնակենսագրական
 • Ծառայության արժեք՝ գործարքային (ըստ արդյունքի)
 • Նմանատիպ հետազոտական աշխատանքների արդյունքում մշակված զեկույցի օրինակ
 • Կազմակերպությունների ցանկը, որոնց համար թեկնածուն կատարել է նմանատիպ առաջադրանքներ
 • Երկու երաշխավորագիր:

Խնդրում ենք վերը նշված փաստաթղթերը ուղարկել անգլերենով կամ հայերենով էլեկտրոնային փոստով [email protected] հասցեին՝ որպես նամակի թեմա նշելով «Փորձագիտական ծառայություններ» մինչ 2018 թ. հունվարի  26-ը:  

Soft skills

Written communication skills

Detail-oriented

Analytical skills

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website։ https://transparency.am/

Address: , Armenia

Find Transparency International Anticorruption Center on social media