Specialist at agricultural equipment maintenance division

Deadline: 22 September 2019

Employment term: Permanent

Category: Mechanical

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Գյուղատնտեսական սարքավորումների սպասարկման բաժնի մասնագետը հնարավորություն կունենա ձեռք բերել գիտելիքներ գյուղատնտեսական սարքավորումների, դրանց պահանջարկի, հնարավոր խնդիրների և դրանց լուծման վերաբերյալ, ինչպես նաև գործնականում կիրառել ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները։

Job responsibilities

 • Աջակցել հաճախորդների կարիքների և խնդիրների վերհանման գործընթացին
 • Աջակցել Ընկերության կողմից ներկրված ապրանքների տեղադրման և սպասարկման, ինչպես նաև վերանորոգման գործընթացին
 • Ղեկավարի օգնությամբ, ինչպես նաև գյուղատնտեսական սարքավորումների “Սպասարկման ուղեցույց” ծրագրերի միջոցով աջակցել անսարքությունների վերհանման և պահեստամասերի պատվիրման գործընթացին
 • Հավաքել և պահպանել տվյալների բազա Ընկերության կողմից հաճախորդներին մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ
 • Կատարել վերադասի ընթացիկ հանձնարարությունները

Required qualifications

 • ՀԱԱՀ Գյուղատնտեսության մեքենայացման և ավտոմոբիլային տրանսպորտի ֆակուլտետի բակալավրի կամ մագիստրատուրայի որակավորում
 • MS Word, MS Excel և MS Power Point ծրագրերի նվազագույն իմացություն
 • հանձնարարված առաջադրանքները ժամանակին և պատշաճ որակով կատարելու ունակություն,
 • Արագ կողմնորոշվելու կարողություն
 • Հաղորդակցման հմտություններ
 • Անգլերենի իմացություն
 • Ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է

Professional skills

MS Excel

Soft skills

Attention to details

Share this job via your favorite social media channel.

You can apply for this job just by following Application procedure.

Application procedures

Խնդրում ենք, նկարով ինքնակենսագրականը (CV) ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի վերնագրի տողում հստակ նշելով պաշտոնի անվանումը, որին դիմում եք, կամ նկարով ինքնակենսագրականի (CV) թղթային տարբերակը ներկայացնել Ընկերության գլխամասային գրասենյակ. հասցեն՝ Երևան 0037, Ազատության 1/21:

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Contact details

Website http://agroservice.am

Phone: (060) 440-550

Address: 1/21 Azatutyan Avenue, Yerevan

Find CARD AgroService CJSC on social media