Training and development manager

Deadline: 09 February 2019

Employment term: Permanent

Category: Human Resources

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

«Ալֆա-Ֆարմ» Ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու, ակտիվ և եռանդուն ուսուցման և զարգացման մենեջերի, ով զբաղվելու է անձնակազմի վերապատրաստմամբ և գնահատմամբ, աշխատակիցների մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների զարգացմամբ, ինչպես նաև մոտիվացիոն սխեմաների մշակմամբ և կիրառմամբ:

Job responsibilities

 

 • Մշակում, կազմակերպում և իրականացնում է անձնակազմի վերապատրաստման և մասնագիտական զարգացման ծրագրեր՝ կիրառելով անհատական և խմբային մեթոդներ՝ թրեյնինգներ, կոնֆերանսներ և խորհրդակցություններ,
 • Պլանավորում և իրականացնում է աշխատակիցների գնահատման գործընթացը՝ համաձայն կազմակերպությունում հաստատված ժամանակացույցի, ինչպես նաև օժանդակում է ստորաբաժանումների ղեկավարներին աշխատակիցների գնահատման և կարողությունների զարգացման հարցում, 
 • Մշակում և ներդնում է աշխատակիցների գնահատման ընթացակարգեր և փաստաթղթեր՝ ձևանմուշներ, թեստեր, գնահատման ձևեր,
 • Գնահատում է աշխատակիցների  ուսուցման անհրաժեշտությունը, ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ համատեղ բացահայտում է  աշխատակիցների վերապատրաստման կարիքները,
 • Կազմում է թրեյնինգների իրականացման տարեկան պլան՝ հստակ ժամանակացույցով՝ ըստ աշխատակիցների կատեգորաների և թրեյնինգների թեմատիկ ուղղությունների (սպասարկման, վաճառքների, կոնֆլիկտների կառավարման, ապրանքագիտության`խնամքի, կոսմետիկ միջոցների և ոչ դեղորայքային ապրանքների մասով, ժամանակի պլանավորման, համակարգչային հմտությունների զարգացման, ինչպես նաև այլ soft հմտությունների զարգացման ուղղությամբ),
 • Իրականացնում է աշխատակիցների կողմից անցած ուսուցման ծրագրերի արդյունավետության գնահատում, 
 • Ուսումնասիրում է արտաքին վերապատրաստման ծառայություններ տրամադրող ընկերությունների առաջարկները, կազմակերպում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից թրեյնինգների իրականացումը,
 • Պլանավորում և հաշվառում է աշխատակազմի ուսուցման և վերապատրաստման վրա կատարվելիք ծախսերը, կազմում է զարգացման ծրագրերի բյուջե,
 • Մշակում է արդյունավետ մոտիվացիոն սխեմաներ՝ աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով,
 • Մասնակցում է կազմակերպության կորպորատիվ մշակույթի զարգացման աշխատանքներին, իրականացնում է կորպորատիվ մշակույթի, ոգու, թիմային արժեքների ձևավորմանն ու զարգացմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպումը,
 • Մասնակցում է անձնակազմի զարգացմանն ուղղված ՄՌԿ բաժնի այլ գործառույթներին:

Required qualifications

 

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Թրեյնինգներ և սեմինարներ կազմակերպելու և վարելու փորձ,
 • Վաճառքների կազմակերպման փորձը ցանկալի է, 
 • Պրեզենտացիաներ, ուսուցման այլ դիդակտիկ միջոցներ պատրաստելու և կիրառելու ունակություն,
 • Մարդկանց հետ տարբեր իրավիճակներում շփվելու և աշխատելու միջանձնային հմտություններ,
 • Հաղորդակցության գրավոր և բանավոր գերազանց հմտություններ,
 • Բանակցելու և խնդիրներ լուծելու, ազդեցիկ ներկայացման հմտություններ,
 • Որակական և քանակական վերլուծություններ իրականացնելու ունակություններ,
 • Կազմակերպչական ՝ ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման հմտություններ, 
 • Թիմերի կառուցման, մոտիվացման, առաջնորդման և աշխատանքի մեջ ներգրավելու ունակություն, 
 • Անընդհատ զարգանալու, սեփական գիտելիքները և ունակությունները կատարելագործելու ձգտում:

Additional information

Ալֆա-Ֆարմ ընկերությունը, ունենալով Հայաստանի ամենալայն դեղատնային ցանցը, հանդիսանում է դեղագործական շուկայի բացարձակ առաջատար: Մեր հաջողության հիմքում որպես արժեքներ ունենալով վստահությունը և բարձր մակարդակի սպասարկումը՝ մենք փնտրում ենք խիզախ, նվիրված և նախաձեռնող մարդկանց, ովքեր կարող են փոխանցել այս արժեքները մեր հաճախորդներին և գործընկերներին: Մշտապես հոգալով մեր աշխատակիցների զարգացման և առաջխաղացման մասին, մենք տրամադրում ենք՝

 

 • կայուն աշխատանք,
 • մրցունակ աշխատավարձային և բոնուսային փաթեթ` հիմնված մասնագիտական գիտելիքների, փորձի և աշխատանքի կատարողականի արդյունքների վրա,
 • աշխատանքի գնահատման օբյեկտիվ և ճկուն համակարգ,
 • մասնագիտական աճի (որակավորման բարձրացման դասընթացներ) և կարիերայի անընդհատ զարգացման հնարավորություններ:Համապատասխան թեկնածուները կարող են իրենց ինքնակենսագրականներն ուղարկել [email protected] էլ. հասցեին՝ նամակի թեմայի դաշտում նշելով «Անձնակազմի ուսուցման և զարգացման մենեջեր»:
Ուղարկված բոլոր ինքնակենսագրականների գաղտնիությունը երաշխավորվում է:

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website։ http://www.alfapharm.am

Phone: (060) 700-500

Address: , Armenia

Find Alfa-Pharm CJSC on social media