Թվայնացման գործընթացների համակարգող

Deadline: 27 February 2021

Employment term: Permanent

Category: State/ Public/ Civil service

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը աշխատանքի է հրավիրում փորձառու մասնագետի համակարգի մարմիններում որպես Թվայնացման գործընթացների համակարգող։

 

Սույն պաշտոնը զբաղեցնող անձը պատասխանատու է ՀՀ թվային փոխակերպմանն ուղղված միասնական քաղաքականության մշակման, գործիքակազմի, ընթացակարգերի և գործընթացների իրականացման համար։

 

Job responsibilities

Աշխատանքային պարտականությունները տարանջատված են ըստ կատարողական երեք հիմնական նպատակի`

 

 1. Աջակցել, ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ և ուղղորդել ՀՀ թվային փոխակերպումը՝ ստեղծելով կայուն համագործակցային հիմք։
 2. Մշակել և իրականացնել բարեփոխումնային ռազմավարություններ:
 3. Աջակցել, զարգացնել և ամուր հիմք ստեղծել արդյունավետ թիմային համագործակցությանը։

 

Առաջին նպատակ՝  

աջակցել, ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ և ուղղորդել ՀՀ թվային փոխակերպումը՝ ստեղծելով կայուն համագործակցային հիմք

 

Բնորոշ պարտականություններն են՝

 • ապահովել ՀՀ թվայնացման օրակարգի իրականացման ճանապարհային քարտեզի և գործողությունների պլանի մշակում, ինչպես նաև անհրաժեշտ ֆինանսական, մարդկային և այլ ռեսուրսների պլանավորման և իրագործման աշխատանքների իրականացում, 
 • մշակել ՀՀ էլեկտրոնային կառավարման քաղաքականության և միասնական սկզբունքներ և ստանդարտներ,
 • աջակցել պետություն - մասնավոր և պետություն - քաղաքացի փոխհարաբերություններում տրամադրվող ծառայությունների թվայնացմանը,
 • ապահովել ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից էլեկտրոնային ծառայությունների և էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի նախագծման և զարգացման գործընթացների համակարգմանը՝ ըստ միասնական սկզբունքների,
 • ապահովել ՀՀ-ում թվային աշխատատեղերի զարգացման և խթանման ռազմավարության մշակման և իրականացման աշխատանքներ։

 

Երկրորդ նպատակ՝  

մշակել և իրականացնել բարեփոխումնային ռազմավարություններ

 

Բնորոշ պարտականություններն են՝

 • ապահովել ՀՀ էլեկտրոնային կառավարման քաղաքականության, բարեփոխային ռազմավարության և միասնական սկզբունքների, ստանդարտների, դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ համապատասխան կարգավորումների, ընթացակարգերի և այլնի մշակման, ներդրման և իրականացման աշխատանքները՝ որակի և արդյունավետության բարձրացման նպատակով,
 • խթանել նորարարական և լավագույն տեխնիկական լուծումների ներդրման աշխատանքներին՝ նպաստելով ոլորտային տվյալների վրա հիմնված քաղաքականությունների մշակմանը, արդյունավետության բարձրացմանը,  
 • ուսումնասիրել և տեղայնացնել միջազգային փորձը, իրականացնել արդյունավետ փորձի փոխանակում համապատասխան միջազգային գործընկեր կառույցների միջև։

 

Երրորդ նպատակ՝ 

աջակցել, զարգացնել և ամուր հիմք ստեղծել արդյունավետ թիմային համագործակցությանը

 

Բնորոշ պարտականություններն են՝

 • նպաստել աշխատակիցների կողմից առաջարկների ներկայացման գործընթացներին,
 • համակարգել աշխատանքների և գործառույթների բաշխումը աշխատակիցների միջև, 
 • աջակցել և վերահսկել ենթակա աշխատակիցների աշխատանքը՝ խնդիրները բացահայտելու և լուծելու նպատակով, ըստ անհրաժեշտության՝ կազմակերպել համապատասխան վերապատրաստումներ, զարգացման ծրագրեր, 
 • աջակցել բոլոր փոխկապակցված օղակների աշխատանքի համագործակցային և համակարգային բնույթին։

Required qualifications

 • Բարձրագույն կրթություն (բնագիտական-մասնագիտական ուղղվածության կրթությունը կդիտվի որպես առավելություն),
 • 5+ տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ բարձր տեխնոլոգիաների հետ առնչվող բնագավառում, 
 • Հանրային ծառայության 4+ տարվա ստաժը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց տիրապետում,
 • Հաղորդակցման և հանրային խոսքի գերազանց հմտություններ,
 • Կառավարչական տարբեր օղակների հետ համագործակցելու փորձառնություն,
 • Վերլուծական միտք, դժվարին պայմաններում որոշումներ կայացնելու և խնդիրների լուծման կարողություն,
 • Ռազմավարական մտածելակերպ՝ կազմակերպական և ղեկավարման ակնառու փորձառնությամբ։

Required candidate level: Not defined

Professional skills

Analytical thinking

RA Law "On public services"

RA Law "On Civil services"

Soft skills

Problem solving 

Decision making

Strategic thinking

You can apply for this job just by following Application procedure.

Application procedures

Հետաքրքրված և համապատասխան թեկնածուներին խնդրում ենք անցնել հետևյալ հղմամբ՝ https://bit.ly/2Kft33U

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Share this job via your favorite social media channel.

Արտոնությունների փաթեթ

 • Ժամանակին վճարվող աշխատավարձեր
 • Պարգևավճարների առկայություն
 • Մասնագիտական զարգացման հնարավորություն

View more

View Less

Contact details

Website https://hti.am/#

Phone: +37410590189

Address: 3 Վազգեն Սարգսյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն, Yerevan, Armenia