HireBee ATS - Հավաքագրման ամբողջական ավտոմատացում

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

ՍՈՐՍԻՆԳ

ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ի՞նչ HireBee.ai-ը

 • HireBee-ը հավաքագրման ավտոմատացման ամբողջական համակարգ է նախատեսված փոքր, միջին և մեծ ընկերությունների համար։
 • Այն ամպային լուծում է, որը թույլ է տալիս HR թիմերին խնայել հավաքագրման ժամանակի մինչև 40%-ը։
 • HireBee.ai –ը ռեքրութմենթի կառավարման առաջին հայկական հարթակն է, որից այս պահին օգտվում են աշխարհի ավելի քան 10 երկրներից։
 • HireBee.ai-ը ստեղծվել է staff.am թիմի կողմից և լիովին ինտեգրված է staff.am կարիերայի օնլայն հարթակի հետ։
 • HireBee-ից լիարժեք օգտվելու համար, նախ անհրաժեշտ է համակարգում ստեղծել թիմային կառուցվածք և հրավիրել օգտատերերին;
 • HireBee-ն հնարավորություն է տալիս ունենալ օգտատերերի բազմամակարդակ հիերարխիա, ստեղծել ստանդարտ և անհատական դերեր, իսկ յուրաքանչյուր դերում ունենալ անսահմանափակ թվով օգտատերեր։
 • Ստանդարտ դերերն են՝ HR ղեկավար կամ ավագ ռեքրութեր, ռեքրութեր, hiring manager։
 • HireBee համակարգում օգտատերերի հիերարխիան շատ ճկուն կառուցվածք ունի։ Անհատական դերեր ստեղծելիս HR թիմն առաջնորդվում է ընկերության կարիքներով և ներքին ընթացակարգերով։
 • Փորձեք HireBee-ն 14 օր անվճար, իսկ մեր թիմը կօգնի ձեզ ստեղծել անհտական հիերարխիա ընկերության համար։
 • HireBee համակարգում մասնագետը կարող է ստեղծել լիովին անհատականացված հավաքագրման աշխատահոսք, կամ օգտվել ստանդարտ ձևաչափից։
 • Աշխատահոսքը դա հավաքագրման փուլերի ամբողջականությունն է։ Օրինակ՝ հարցազրույց, թեսթավորում, օնլայն հարցազրույց և այլ փուլերը միասին կազմում են մեկ աշխատահոսք։
 • Ի տարբերություն այլ հարթակների, HireBee-ն թույլ է տալիս HR թիմին ստեղծել տարբեր աշխատահոսքեր, փոփոխել դրանցում ներառված փուլերի հաջորդականությունը, որոշել թե արդյոք տվյալ փուլ թեկնածուին տեղափոխելիս, թեկնածուն այդ մասին էլ. փոստով տեղեկանալու է թե ոչ։
 • Աշխատահոսքում ներառված յուրաքանչյուր փուլի համար հնարավոր է ստեղծել եռալեզու նամակներ։ Ցանկության դեպքում ուղարկել դրանք թեկնածուին

ԳՈՐԾԱՏՈՒԻ ԲՐԵՆԴԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԵՒՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ՝ ՄԵՆՔ ՍՏԵՂԾԵԼ ԵՆՔ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ, ՈՐՈՆՑ ՇՆՈՐՀԻՎ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆՍ ՆԵՐԱԿԱՅԱՆԱԼ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻՆ։

 • Ստեղծել բրենդավորված կարիերայի էջ։
 • Կիսվել այդ էջով Ձեր թիրախային լսարանի հետ։
 • Տրամադրել պոտենցիալ աշխատանք փնտրողներին բաժանորդագրվելու և Ձեր ընկերությունում առկա թափուր աշխատատատեղերին հետևելու հնարավորություն։
 • Հրապարակել հայտարարություններ HireBee-ից staff.am-ում
 • Խմբագրել, ակտիվացնել և ապաակտիվացնել հայտարարությունները HireBee-ից
 • Ստանալ staff.am-ից դիմումները HireBee-ում ավտոմատ կերպով։
 • Մեկ քլիքով տեղափոխել թեկնածուի մասին տեղեկատվությունը՝ խնայելով բավականին շատ ժամանակ։
 • Ավելացնել թեկնածուների CV-ներ HireBee-ում այլ ռեսուրսներից։ Այս պահին հասանելի պլատֆորմներն են՝ – Linkedin, GitHub, Gmail, Mail.ru. HeadHunter։
 • Կցել թեկնածուների CV-ին որևէ աշխատանքի, կամ պարզապես պահպանել թեկանծուների բազայում հետագայում դիտարկելու նպատակով։
 • Ամբողջական դեշբորդը հնարավորություն է տալիս հավաքագրման մասնագետին ֆիլտրել թեկնածուներին ըստ կարգավիճակների և այլ չափանիշների։
 • Թեկանծուների դեշբորդի միջոցով դուք կարող եք փոխել դիմորդների կարգավիճակները և ուղարկել ավտոմատացված նամակներ։
 • Տեսնել դիմորդի օնլայն CV-ին, որը ստեղծվել է մեր համակարգում կամ ուղղակի այլ ֆորմատով (PDF, doc և այլն)։
 • Տեսնել դիմորդի վերաբերյալ գնահատական և կարծիք։
 • Տեսնել դիմորդի հետ անմիջական նամակագրությունը։
 • Կցել դիմորդին վերաբերող ֆայլեր։
 • Ստանալ տեղեկատվություն թեկնածուի նախորդ և ընթացիկ դիմումների փուլերի մասին։
 • Թողնել 1-ից ավելի կարծիքներ թեկնածուի մասին ըստ ռեքրութմենթի փուլերի։
 • Հարմարեցնել գնահատման թերթիկը ըստ թափուր աշխատատեղի։
 • Գնահատման մասին տեղեկատվությունը պահպանվում է համակարգում և հասանելի է ինչպես տվյալ պաշտոնի համար թեկնածուին դիտարկելիս, այնպես էլ որպես արխիվային տվյալ հետագա դիտարկման համար։
 • Ստեղծել նամակագրություն դիմորդի հետ անմիջապես համակարգի միջոցով, որտեղ կարտացոլվեն բոլոր նամակները, այդ թվում դիմումի կարգավիճակի փոփոխության մասին մանրամասները։
 • Ստեղծել դիմորդի հետ հաղորդակցություն 1-ից ավել լեզուներով (եռալեզու)։
 • Տեսնել բոլոր դիմորդների հետ նամակագրությունը մեկ մեյլբոքսի միջոցով, ինչպես նաև անհատական մեյլբոքսներով՝ յուրաքանչյուր դիմորդի համար։
 • Ստանալ դիմորդի կողմից նամակին ուղղված պատասխանն ակնթարթորեն։
 • Ինտեգրել ընկերության մեյլբոքսը և ստանալ/ուղարկել նամակներ ընկերության անունից։

 • HireBee օրացույցը ինտեգրված է Google և Outlook օրացույցների հետ, ինչը թույլ է տալիս խնայել ժամանակ իրադարձությունների սինխրոնացման շնորհիվ։
 • Ավելացնել իրադարձությունները օրացույցում ՝ նշելով ամսաթիվը, ժամը և տևողությունը։ Անհրաժեշտության դեպքում տեղեկացնել դիմորդին՝ ուղարկելով ավտոմատացված նամակներ։
 • Ստանալ ծանուցումներ առաջիկա իրադարձությունների վերաբերյալ:
 • Տեսնել վիճակագրություն ընկերության դիտումների, հետևորդների վերաբերյալ ըստ քանակի և աղբյուրների։
 • Տեսնել համեմատական վերլուծություն նույն ոլորտում գործունեություն ծավալող ընկերությունների հետ։
 • Տեսնել աշխատանքի դիտումների և դիմումների համեմատական վերլուծությունն ըստ քանակի։
 • Տեսնել աշխատանքի դիտումների և դիմումների համեմատական վերլուծությունն ըստ աղբյուրների։
 • Տեսնել ընկերության հետևորդներին դիմորդների ցանկից։
 • Տեսնել դիմորդի թոփ հմտությունները, տարիքը, սեռը, աշխատավարձերը
 • Տեսնել վերլուծություն ըստ դիմորդների կարգավիճակի։

ԽՆԱՅՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԸ` ԸՍՏ ՄԵԿ ՌԵՔՐՈՒԹՐԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ

 • Ամփոփելով վիճակագրական տվյալների արդյունքները՝ ակնհայտ է դառնում, որ անձնակազմի հավաքագրման գործընթացում դիմումների կառավարման համակարգի օրգագործումը փոքր և միջին բիզնես ունեցող ընկերություններին թույլ է տալիս միջին հաշվով խնայել ժամանակի մինչև 20%-ը, ինչը տարեկան կազմում է 2,4 ամիս յուրաքանչյուր հավաքագրողի դեպքում:

ԴԵՄՈ

Հավաստիացեք համակարգի արդյունավետության մեջ ինքներդ։ Մենք տրամադրում ենք դեմո հասանելիություն 14 օրով։ Եթե դեռ չեք գրանցվել դեմո-ին և ունեք հարցեր, կապ հաստատեք մեզ հետ և մենք կկազմակերպենք անհատական դեմո ներկայացում Ձեզ համար։