staff.am logo

Բաժանորդագրվեք Telegram-ում մեր հիմնական ալիքին կամ 7 մասնագիտացված ալիքներին և ստացեք թիրախային ծանուցումներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների վերաբերյալ։

Sales staff.am-ի հիմնական Telegram ալիքը

Sales Վաճառքի և սպասարկման աշխատանքներ

Sales Ֆինանսաբանկային ոլորտի աշխատանքներ

Sales IT ոլորտի աշխատանքներ

Sales Դիզայնի ոլորտի աշխատանքներ

Sales Մարքեթինգի ոլորտի աշխատանքներ

Sales HR ոլորտի աշխատանքներ

Sales HoReCa ոլորտի աշխատանքներ